ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 04/04

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP AVES 04/04

Adresa sídla ZO:Jiráskova 681
273 09 KLADNO
IČ:709 61 221
Statutární zástupce (předseda):Luděk Hora
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 074 610, 602 336 014
e-mail: ludek.hora[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

Druhová ochrana

- provádění přírodovědných průzkumů

- péče o handicapované živočichy

- záchranné chovy

jmenovitě: sova pálená, puštík bělavý

Ochrana životního prostředí

- problematika dopravy cyklistické

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Drvotova stezka, Vinařická hora, cyklostezka Kladno-M.Kyšice

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:5
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce KLADNO.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1634/01 do 31.03.2019.