ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 69/12

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Dětmarovice

Adresa sídla ZO:Dětmarovice 741
735 71 DĚTMAROVICE
IČ:603 37 818
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Elena Kijonková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 606 704 839
e-mail: elen.kijonkova[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csopdetmarovice.hostuju.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ochrana a sledování hnízdiště čápa bílého

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 1

Environmentální výchova

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: články do obec. časopisu "Okénko"

Ostatní činnost

jmenovitě: propagace ČSOP, Mgr. M. Duda - člen Komise ŽP a dopravy obecního úřadu, výstava k 35. výročí ČSOP

Počet členů:18
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce DĚTMAROVICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2380/91 do 31.03.2020.