ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 36/12

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Kateřinky

Adresa sídla ZO:U Lesního divadla 39
460 14 LIBEREC XVII - KATEŘINKY
IČ:751 13 252
Statutární zástupce (předseda):Ing. arch. Ladislav David
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 210 118, 724 166 133
e-mail: david[zavináč]atelierdavid[tečka]cz, duseco[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.katerinky.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: extenzivní patva ovcí, péče o vodní nádrž s obojživelníky

- záchranné chovy

jmenovitě: střevle potoční- reintrodukce do povodí Černé Nisy

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- zemědělství

- energetické úspory

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: Sportovní akce pro děti i dospělé, ochotnické divadlo

Počet členů:54
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce LIBEREC XVII - KATEŘINKY.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-07-1549 do 31.03.2019.