ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 07/03

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 07/03 VLTAVA

Adresa sídla ZO:Hybešova 123
278 01 KRALUPY NAD VLTAVOU
IČ:470 07 044
Statutární zástupce (předseda):František Málek
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: frantm[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Ostatní činnost

jmenovitě: zachování topolu černého a bílého, obnova silničních alejí,spolupráce s EC, VÚKOZ Průhonice, spolupráce s místním ekocentrem, práce s dětmi

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce KRALUPY NAD VLTAVOU.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2493/91 do 31.03.2018.