ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 63/15

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Moravské Kopanice

Adresa sídla ZO:Vyškovec 62
687 74 VYŠKOVEC
IČ:720 50 438
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Lenka Supová (roz. Šejnohová) Ph.D.
Kontakty pro veřejnost:telefon: 776 268 397
e-mail: info[zavináč]moravskekopanice[tečka]cz
http://www.moravskekopanice.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: orchidejová flóra

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- zemědělství

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 1

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Ostatní činnost

jmenovitě: spolupráce s obcí Vyškovec s cílem zachování krajinného rázu a obnovy socialního života

Počet členů:15
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VYŠKOVEC.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-09-2629 do 31.03.2019.