ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 24/06

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP 24/06 Karlovy Vary I.

Adresa sídla ZO:Hlávkova 818/5
360 17 KARLOVY VARY
IČ:669 84 921
Statutární zástupce (předseda):Patrik Schrehardt
Kontakty pro veřejnost:telefon: 732 119 894
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- tuhé komunální a průmyslové odpady

- lesní hospodaření

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná stezka Vlčí jámy Horní Blatná

Ostatní činnost

jmenovitě: -spolupráce s Plzeňskou ZOO panem Miroslavem Dohnalem,spolupráce s herpetology Osvinov ohledně ochrany Užovky stromové,přednášky pro děti na Blatenském vrchu, spolupráce se Skauty KV,SO,PH,

Počet členů:10
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce KARLOVY VARY.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2881/91 do 31.03.2020.