ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 02/19

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP ALCEDO

Adresa sídla ZO:Blanická 1299
258 01 VLAŠIM
IČ:750 73 293
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Pavel Čech
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 549 560, 732 209 323
e-mail: pavelcech[zavináč]tiscali[tečka]cz
http://alcedo-atthis.wu.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: ledňáček, brodiví, ptáci zemědělské krajiny, plazi, obojživelníci

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- zemědělství

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 1

Environmentální výchova

- systematická práce s dětmi členů ZO

- kampaň Ukliďmě svět

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: Sborníky referátů z mezinárodních seminářů o ochraně a výzkumu ledńáčka říčního,r. 2006 - 500, r. 2009-800 ks, r. 2017 - 400 ks

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Př.fakulta UK Bratislava,Slovensko

Ostatní činnost

jmenovitě: Publikační a přednášková činnost s tematikou zoologického výzkumu a ochrany přírody

Počet členů:7
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VLAŠIM.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-06-0076 do 31.03.2020.