ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 14/09

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP NOVÉ HRADY

Adresa sídla ZO:Komenského 191
373 33 NOVÉ HRADY
IČ:482 05 575
Statutární zástupce (předseda):Ladislav Starý
Kontakty pro veřejnost:telefon: 606 270 344, 724 039 021
e-mail: csopnovehrady[zavináč]seznam[tečka]cz
http://mopici-novehrady.estranky.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Podpora hnízdních podmínek zpěvného ptactva v lesích

Ochrana životního prostředí

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 5

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 2

počet členů v kolektivech MOP: 18

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Školní naušní stezka Sokolí Hnízdo, Lesnicka naučná stezka Terčino Údolí

Ostatní činnost

jmenovitě: Setkání s přírodou, HLEDÁNÍ JARA, STARÉ KRAJOVÉ ODRŮDY OVOCNÝCH STROMŮ, OHROŽENÉ DRUHY DŘEVIN, DEN OCHRANY PŘÍRODY

Počet členů:66
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce NOVÉ HRADY.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1714/91 do 31.03.2020.