ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 70/05

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP JESENÍK NAD ODROU

Adresa sídla ZO:Blahutovice 34
741 01 NOVÝ JIČÍN
IČ:607 98 866
Statutární zástupce (předseda):Ing. et Ing. Jana Kelarová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 556 752 030, 603 845 216
e-mail: kucharik.lumir[zavináč]seznam[tečka]cz, posta[zavináč]katerinamarkova[tečka]cz
http://www.psdomov.wz.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- zřizování a údržba územních systémů ekologické stability

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: krajové odrůdy ovocných dřevin, ochrana obojživelníků

- záchranné chovy

jmenovitě: genofond valašské ovce

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- ochrana ovzduší

- problematika dopravy cyklistické

- zemědělství

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: naučně informační stezky v obci Blahutovice

- vydávání periodických tiskovin

názvy, náklad: regionální časopis Poodří, 4x ročně, náklad 500 výtisků

Počet členů:25
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce NOVÝ JIČÍN a dále správní uzemí obce: Jeseník nad Odrou.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1002/1994 do 31.03.2020.