ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 44/03

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“

Adresa sídla ZO:Bor u Skutče 47
539 44 BOR U SKUTČE
IČ:682 10 965
Statutární zástupce (předseda):Milan Oppa
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 535 994, 777 678 777
e-mail: ekocentrum[zavináč]pasicka[tečka]cz, stanice[zavináč]pasicka[tečka]cz
http://www.pasicka.cz/
Okruhy činností:

Environmentální výchova

- kampaň Ukliďmě svět

- informační centrum, ekologické centrum

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Jak pomoci zvířatům

- vydávání neperiodických publikací

názvy, náklad: vyukové metodiky

- propagační tiskoviny (letáky, samolepky, pohlednice aj.)

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BOR U SKUTČE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2589/98 do 31.03.2020.