ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 52/02

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP CHOCEŇ

Adresa sídla ZO:Smetanova 959
565 01 CHOCEŇ
IČ:647 72 217
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Lenka Svobodová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 776 035 864
e-mail: lenka6311[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.spongilit.webz.cz.
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- okrašlovací činnost

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1

počet členů v kolektivech MOP: 43

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

Počet členů:84
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce CHOCEŇ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2267/91 do 31.03.2020.