ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 22/07

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ČSOP Libosváry

Adresa sídla ZO:Libosváry 19
346 01 VIDICE
IČ:483 42 220
Statutární zástupce (předseda):František Groessl
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 760 873, 737 566 127
e-mail: csop.libosvary[zavináč]seznam[tečka]cz
http://www.csoplibosvary.ecn.cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

Ochrana životního prostředí

- zemědělství

Environmentální výchova

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

Počet členů:16
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VIDICE.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1308/1992 do 31.03.2020.