ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 13/18

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

13/18 ZO ČSOP SILVATICA

Adresa sídla ZO:Brejl 88, Ruda
271 01 NOVÉ STRAŠECÍ
IČ:470 17 597
Statutární zástupce (předseda):Elena Plesková
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: silvatica[zavináč]centrum[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: Netopýři, orchideje, invazní druhy, hořečky, plevele, křivatec český, zvonovec

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

Počet členů:37
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce NOVÉ STRAŠECÍ a dále správní uzemí obce: území správního obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník a správní území obce Lány.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1618/91 do 31.03.2020.