ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 33/08

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

ZO ČSOP Netopýr

Adresa sídla ZO:Skalní 2088
407 47 VARNSDORF
IČ:712 27 768
Statutární zástupce (předseda):Ing. Přemysl Brzák
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 104 590
e-mail: premysl.brzak[zavináč]varnsdorf[tečka]cz
Okruhy činností:

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: obojživelníci, chiropterofauna

- provádění přírodovědných průzkumů

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

počet kolektivů MOP: 1 (4 družiny)

počet členů v kolektivech MOP: 46

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

Spolupráce se zahraničními subjekty

- spolupráce se zahraničními subjekty

jmenovitě: Junior Ranger - Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz (SRN)

Počet členů:65
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce VARNSDORF.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 2091/04 do 31.03.2020.