ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 11/33

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Březová - Oleško

Adresa sídla ZO:Pražská 63
252 45 BŘEZOVÁ - OLEŠKO
IČ:226 08 621
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Petra Bartlová
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: přenos žab přes komunikaci v době migrace

Environmentální výchova

- pořádání akcí ke Dni Země

Počet členů:30
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce BŘEZOVÁ - OLEŠKO a dále správní uzemí obce: území obcí Zvole u Prahy a Černíky.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-12-1165 do 31.03.2020.