ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 76/23

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody "Choryňská stráž"

Adresa sídla ZO:Choryně 206
756 42 CHORYNĚ
IČ:226 07 099
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Stanislav Chumchal
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba maloplošných chráněných území

- údržba ekologicky významných nechráněných území

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

Environmentální výchova

- systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (MOP)

- působení na neorganizované děti a mládež

- systematická práce s dětmi členů ZO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná stezka "Choryňská stráž"

Ostatní činnost

jmenovitě: provoz a údržba arboreta v Policích

Počet členů:8
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce CHORYNĚ.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-12-0569 do 31.03.2020.