ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 75/18

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

Český svaz ochránců přírody Šumperk

Adresa sídla ZO:M. R. Štefánika 11
787 01 ŠUMPERK
IČ:227 14 171
Statutární zástupce (předseda):Slavomír Bušina
Kontakty pro veřejnost:telefon: 605 347 433, 606 758 410
e-mail: csopsumperk[zavináč]seznam[tečka]cz
Okruhy činností:

Péče o krajinu a památky

- údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)

- péče o kulturní památky

Druhová ochrana

- ochrana biodiverzity

jmenovitě: monitoring velkých šelem, transfer zvláště chráněných druhů (obojživelníci, netopýři)

- provádění přírodovědných průzkumů

Ochrana životního prostředí

- ochrana vod

- lesní hospodaření

- problematika dopravy silniční

- problematika dopravy železniční

- problematika dopravy vodní

- účast v EIA

účast v EIA - počet případů za rok: 6

- účast ve správním řízení

účast ve správním řízení - počet případů za rok: 34

Environmentální výchova

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

- pořádání akcí ke Dni Země

- kampaň Ukliďmě svět

- provoz naučné stezky

jmenovitě: Naučná stezka - Učebna v lese, Švagrov - Vernířovice

Počet členů:9
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce ŠUMPERK a dále správní uzemí obce: území obcí Nový Malín, Vikýřovice, Petrov nad Desnou, Sobotín, Vernířovice, Rapotín, Loučná nad Desnou - Kouty nad Desnou, Bratrušov, Bohdíkov a Hanušovice.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím BPD-12-1521 do 31.03.2020.