ČSOP - zpět na úvod
vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Uruguayská 7, 120 00 Praha 2 | tel.: 222 516 115, fax.: 222 511 496, email: info@csop.cz

Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 01/44

Údaje poskytnuté základní organizací ČSOP.

Oficiální název ZO:

01/44 ZO ČSOP

Adresa sídla ZO:Rajmonova 1198
182 00 PRAHA 8
IČ:660 04 560
Statutární zástupce (předseda):Ing. Petr Hedrlín
Kontakty pro veřejnost:telefon: 603 238 910
e-mail: petr.hedrlin[zavináč]email[tečka]cz
http://www.0144zocsop.webnode.cz
Okruhy činností:

Environmentální výchova

- pořádání táborových pobytů v přírodě

- působení na neorganizované děti a mládež

- pořádání kurzů, školení a seminářů v oblasti EVVO

- pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní

Počet členů:6
Působnost:
(Působnost pro požadování informací a účast ve správních řízeních.)
Správní území obce PRAHA 8.
ZO je registrována u ÚVR ČSOP pod číslem jednacím 1699/91 do 31.03.2019.