ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


VYHLEDÁVÁNÍ

Vypisovat se budou buď lokality nebo objekty, které spravuje zvolený PS (pokud jsou zvolena položka "jakýkoliv PS", pak samozřejmě omezení na PS není aktivní).

Pokud v něktém z kritérií nevyberete žádnou položku, nebere se toto kritérium v úvahu (je to totéž, jako byste zaškrtli všechny položky daného kritéria). V případě lokalit se vám ve výpisu objeví všechny, na nichž alespoň jeden pozemek odpovídá vybraným charakteristikám.

Vyhledávání v lokalitách je z technických důvodů mimo provoz.

Společná kritéria pro lokality a objekty

Kraj

Právní vztah PS k pozemku či objektu

Kritéria pouze pro lokality

Nabídka veřejnosti

Ochrana pozemku

Druh pozemku dle KN

Skutečná funkce pozemku

Kritéria pouze pro objekty

Nabídka veřejnosti

Ochrana objektu