ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


STATISTIKA POZEMKŮ

Díky této "kalkulačce" můžete snadno a rychle zjistit, kolik pozemků odpovídajících vámi vybraným kritériím je v současné době v péči pozemkových spolků, a jaká je jejich celková rozloha. Pokud v něktém kritériu nevyberete žádnou položku, nebere se toto kritérium v úvahu (je to totéž, jako byste zaškrtli všechny položky daného kritéria).

Kraje

Vícenásobného výběru lze docílit stiskem klávesy Ctrl

Vícenásobného výběru lze docílit stiskem klávesy Ctrl

Ochrana pozemku

Právní vztah PS k pozemku

Druh pozemku dle KN

Skutečná funkce pozemku