ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


LOKALITA BEČOVSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA

název lokalityBečovská botanická zahrada
katastrální území k.ú. Bečov nad Teplou, kraj Karlovarský
pozemkový spolek spravující lokalituPozemkový spolek Berkut
polohaNa pravém břehu říčky Teplá na západním okraji Bečova nad Teplou v návaznosti na intravilán obce (průmyslový areál).
charakterBývalá botanická zahrada, Beauforstké alpinum, přírodně krajinářský park v údolí řeky Teplá s řadou významných cizokrajných stromů. V minulosti jedna z nejvýznamnějších sbírkových zahrada (pereny) v zemi, ve 2. pol. 20. stol. zpustlé.
cílový stavObnova botanické zahrady včetně sbírkového fondu a vybudování environmentálního výchovného centra.
ochrana Ostatní zóny CHKO
ÚSES
nabídka veřejnosti naučná stezka
samostatné infopanely
odpočívadlo
pozorovatelna
technické prostředky (chodníčky, žebříky)
nabídka průvodcovské služby
nabídka programů na lokalitě
volnočasové aktivity pro děti a mládež, sportoviště, relaxační koutky pro seniory, budování zajištěné horolezecké cesty
další informace (webový odkaz)http://becovska-botanicka-zahrada.koalice.eu
poznámkaBečovská botanická zahrada je přístupná celoročně, v současné době vstup zdarma. Po objednání je možno zajistit průvodcovské služby. V případě potřeby je možnost zajištění kulturních a společenských akcí.

pozemky na lokalitě

právní vztahvýměra celkem [m2]
vlastnictví bez certifikace84536
pronájem či výpůjčka od jiných vlastníků než ÚVR ČSOP1091
celkem85627