ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


LOKALITA LETKOVICKÁ STRÁŇ

název lokalityLetkovická stráň
katastrální území Žádné
pozemkový spolek spravující lokalituPozemkový spolek Mantis
polohaKopec za bývalým ZD
charakterKopec za bývalým ZD v Letkovicích u Ivančic. Ve stráni teplomilná a suchomilná vegetace na kamenných ochozech. Na temeni kopce louka
cílový stavpokračování v pastvě, vyřezávání náletových dřevin

pozemky na lokalitě

právní vztahvýměra celkem [m2]
celkem0