ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


LOKALITA MOKŘADNÍ LOUKA U VRBĚTÍNA

název lokalityMokřadní louka u Vrbětína
katastrální území k.ú. Nová Ves u Postupic, kraj Středočeský
pozemkový spolek spravující lokalituPozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
polohazápadně od osady Vrbětín
charakterMokřadní louka s výskytem prstnatce májového a všivce lesního
cílový stavsečená louka se stabilním výskytem cílových druhů

pozemky na lokalitě

právní vztahvýměra celkem [m2]
ústní dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda6627
celkem6627