ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


LOKALITA V LYNGU

název lokalityV lyngu
katastrální území k.ú. Dětmarovice, kraj Moravskoslezský
pozemkový spolek spravující lokalituPozemkový spolek Cieszynianka
polohaLokalita se nachází v Dětmarovicích, severně od areálu elektrárny.
charakterLužní les v nivě řeky Olzy (Olše) s výskytem řady vzácných druhů živočichů. Porosty se rozkládají na levém břehu Olzy. Součástí pozemků je i regulovaný potok Mlýnka, levostranný přítok Olzy.
cílový stavPřírodě blízký les, z části bezzásahový, z části s opatřeními pro podporu páchníka. Zpřírodněný potok Mlýnka.
ochrana PP
VKP
ÚSES
Ptačí oblast
EVL
nabídka veřejnosti samostatné infopanely
nabídka průvodcovské služby
další informace (webový odkaz)http://www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/v-lyngu/

pozemky na lokalitě

právní vztahvýměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP24195
celkem24195