ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


LOKALITA SMRČINY

název lokalitySmrčiny
katastrální území k.ú. Nakvasovice, kraj Středočeský
pozemkový spolek spravující lokalituPozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
polohajižně od obce Palčice
charakterluční rašeliniště se zvláště chráněnými druhy rostlin
cílový stavuchovat zvláště chráněné rostliny na lokalitě, zlepšit stav louky pravidelným sečením

pozemky na lokalitě

právní vztahvýměra celkem [m2]
pronájem či výpůjčka od jiných vlastníků než ÚVR ČSOP2108
celkem2108