ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


LOKALITA MALÁ LOUKA U PILSKÉHO RYBNÍKA

název lokalityMalá louka u Pilského rybníka
katastrální území k.ú. Ruda u Nového Strašecí, kraj Středočeský
pozemkový spolek spravující lokalituPozemkový spolek Silvatica
polohaÚdolí Klíčavy 5 km JJZ Nového Strašecí
charakterVlhká nivní louka s výskytem prstnatce májového
cílový stavPravidelně kosená jednosečná louka
ochrana 1. zóna CHKO

pozemky na lokalitě

právní vztahvýměra celkem [m2]
pronájem či výpůjčka od jiných vlastníků než ÚVR ČSOP3000
celkem3000