ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


LOKALITA ZVONEČNÍKOVÁ LOUKA

název lokalityZvonečníková louka
katastrální území k.ú. Lány, kraj Středočeský
pozemkový spolek spravující lokalituPozemkový spolek Silvatica
polohaÚdolí Klíčavy cca 6 km JJZ Nového Strašecí
charaktervlhká nivní louka
cílový stavpravidelně kosená jednosečná louka
ochrana 1. zóna CHKO

pozemky na lokalitě

právní vztahvýměra celkem [m2]
pronájem či výpůjčka od jiných vlastníků než ÚVR ČSOP10000
celkem10000