ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


LOKALITA JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ

název lokalityJinošovské údolí
katastrální území k.ú. Vlašim, kraj Středočeský
pozemkový spolek spravující lokalituPozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
polohaDolní částí Jinošovského údolí prochází červeně značená turistická stezka z Vlašimi do Kondrace
charakterMalebné údolí na Podblanicku s pěti rybníky (Galilejský, Vápenský, Kačák, Jírovec a Utopenec) na potoce Orlina a přilehlými podmáčenými loukami. Výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů (zevar vzpřímený, ďáblík bahenní, prstnatec májový, vrba plazivá, ptáci pěnice pokřovní, cvrčilka zelená, moták)
cílový stavLouky jsou pravidelně koseny, olšiny vesměs ponechány v bezzásahovém režimu, v rybnících, které byly kompletně zrekonstruované, je udržována jen minimální rybí osádka, která neohrožuje ostatní vodní živočichy.
nabídka veřejnosti samostatné infopanely
odpočívadlo
další informace (webový odkaz)http://www.mistoproprirodu.cz/zachranene-lokality/jinosovske-udoli/
poznámkaLokalita vykupována v rámci kampaně Místo pro přírodu

pozemky na lokalitě

právní vztahvýměra celkem [m2]
vlastnictví bez certifikace91456
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP11466
pronájem či výpůjčka od jiných vlastníků než ÚVR ČSOP53846
písemný souhlas s prováděním činnosti9624
celkem166392