ČSOP
TYTO STRÁNKY OBSAHUJÍ JIŽ NEAKTUÁLNÍ INFORMACE!
Aktuální stav najdete na nových stránkách http://csop.nap.cz


LOKALITA ČÁSTROVICKÉ RYBNÍKY

název lokalityČástrovické rybníky
katastrální území k.ú. Vracovice, kraj Středočeský
pozemkový spolek spravující lokalituPozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
charakterSoustava rybníků a navazujících mokřadních luk
cílový stavDruhové bohatá mokřadní společenstva
ochrana 1. zóna CHKO
PP
ÚSES
nabídka veřejnosti samostatné infopanely
další informace (webový odkaz)http://www.blanik.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=4470

pozemky na lokalitě

právní vztahvýměra celkem [m2]
vlastnictví bez certifikace8689
pronájem či výpůjčka od jiných vlastníků než ÚVR ČSOP7514
celkem16203