Rozhraní pro správu údajů ZO ČSOP

Přestože jsme v posledním roce věnovali mnoho energie na přípravu spuštění nového vylepšeného systému pro registraci základních organizací a členů, nepodařilo se nám dosáhnout jeho včasnému spuštění.
I na rok 2019 tak proběhne v původním systému. Ten naleznete na www.csop.cz/zosprava/stare.

Omlouváme se za případné zmatky a komplikace. Budeme dělat vše proto, aby nový a lepší systém registrace byl k dispozici v dalším roce.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte: Kancelář ČSOP, oddělení registrací, registrace@csop.cz, tel. 222 516 115, Michelská 5, 140 00 Praha 4