Rozhraní pro správu údajů ZO ČSOP

Registrace a správa údajů základních organizací ČSOP probíhá od r. 2020 na novém webu. Přístup do něj je zde: https://www.spravacsop.cz . Registraci základní organizace může provést její předseda nebo hospodář.

Věříme, že vám tento nový systém bude dobře sloužit.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte: Kancelář ČSOP, oddělení registrací, registrace@csop.cz, tel. 222 516 115, Michelská 5, 140 00 Praha 4