Evropský festival ptactva
Sobota 6.10.2007


Organizovali členové ČSO ze ZO 20/04 Českého svazu ochránců přírody Blatná
(RNDr. Petr Pavlík, RNDr. Jan Černý a Zdeněk Voborník)

 
Místo: ROJICE u Sedlice – rybníky Rojický a Milavy
Od 8:23 (příjezd vlaku od Blatné) do přibližně 11:30
(zůstalo mlhavo, přibližně 12 stupňů)
Celkem 28 účastníků (z toho 5 dětí)
Pozorováno 556 ptáků
Počet druhů: 39

 


Úplný seznam pozorovaných ptáků:
(10 nejpočetnějších druhů tučně)


12 Potápka roháč (Podiceps cristatus)
17 Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
12 Volavka popelavá (Ardea cinerea)
11 Volavka bílá (Egretta alba)
2 Labuť velká (Cygnus olor)
220 Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
1 imm. Orel mořský (Haliaeetus albicilla)
1 Krahujec obecný (Accipiter nisus)
3 Káně lesní (Buteo buteo)
2 Poštolka obecná (Falco tinnunculus)
3 Bažant obecný (Phasianus colchicus)
2 Koroptev polní (Perdix perdix)
5 Lyska černá (Fulica atra)
3 Jespák bojovný (Philomachus pugnax)
9 Racek chechtavý (Larus ridibundus)
65 Holub hřivnáč (Columba palumbus)
10 Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
3 Strakapoud velký (Dendrocopos major)
3 Konipas bílý (Motacilla alba)
2 Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
1 Červenka obecná (Erithacus rubecula)
6 Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
4 Kos černý (Turdus merula)
8 Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
4 Budníček menší (Phylloscopus collybita)
5 Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
13 Sýkora koňadra (Parus major)
5 Sýkora modřinka (Parus caeruleus)
3 Sýkora babka (Parus palustris)
6 Brhlík lesní (Sitta europaea)
3 Vrána černá (Corvus corone)
7 Sojka obecná (Garrulus glandarius)
2 Straka obecná (Pica pica)
6 Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
38 Vrabec domácí (Passer domesticus)
6 Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
8 Zvonek zelený (Carduelis chloris)
35 Čížek lesní (Carduelis spinus)
10 Strnad obecný (Emberiza citrinella)
 


Doprovodná akce: ukázky kroužkování ptactva (kroužkovatel Zdeněk Voborník)

-         
okroužkována 1 červenka obecná
Rozdány informační materiály o ptácích a jejich ochraně

 
   

Vítání ptačího zpěvu 2007 v Blatné a ve Strakonicích

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost "Vítání ptačího zpěvu" proběhla v roce 2007 za ideálního počasí v Blatné v sobotu 12. května a ve Strakonicích v neděli 13. května. Vycházky připravili blatenští ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná Petr Pavlík, Zdeněk Voborník, Petr Louda a v Blatné i Jan Černý. V Blatné, kde se akce koná tradičně již po mnoho let, se sešlo 25 účastníků (z toho 6 dětí), k Řepickým rybníkům u Strakonic o den později přišlo dokonce 45 osob (z toho 10 dětí). K vysoké účasti ve Strakonicích jistě přispěla dobrá propagace spolupořadatelů ze ZO ČSOP Strakonice a Šmidingerovy knihovny Strakonice. Na obou místech bylo možné si poslechnout hlasy ptáků "na živo" i z magnetofonu, pozorovat mnoho běžných i vzácnějších druhů přímo v jejich biotopech a v rámci monitoringu ptačích populací, na kterém se podílejí kroužkovatelé P. Louda a Z. Voborník, mohli všichni vidět několik ptáků i z bezprostřední blízkosti při jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. Bylo rozdáno mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně a v Blatné obdrželi vítězové poznávačky ptáků i knižní atlas ptactva (díky příspěvku Města Blatná na akce ČSOP pro veřejnost). Připomenuto bylo také telefonní číslo na nejbližší záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Makově u Nové vsi u Čížové (telefon 724090220).

 

V Blatné vycházka vedla podél rybníka Řitovízu k rybníku Buzickému, který v posledních letech je důležitou lokalitou mnoha vodních ptáků a v jeho cípu jsou krásné mokřady. Největší hvězdou blatenské vycházky se stal chřástal vodní, odchycený na nahrávku hlasu a po okroužkování byl před vypuštěním vděčným objektem fotoaparátů všech účastníků.

 


 

 


Ti obdivovali i další druhy, pozorováni nebo slyšeni v Blatné byli: potápka roháč, potápka malá, kormorán velký, volavka popelavá, čáp bílý, labuť velká, husa velká (na Buzickém je jich více než 30), kachny divoké, kopřivky, poláci velcí a chocholačky, čírka modrá, lysky, slípka zelenonohá, hnízdní kolonie racků chechtavých, rybáci černí, čejky, moták pochop, poštolka obecná, káně lesní, holubi hřivnáči, hrdličky zahradní, strakapoud velký, skřivan polní, břehule, vlaštovky a jiřičky, konipas bílý (na Buzickém je i konipas luční, ale neukázal se), rehek domácí, koňadry a modřinky, kos, drozd zpěvný, cvrčilka říční i zelená, pěnice hnědokřídlá, brhlík, žluva hajní, sojka, straka, vrána černá i šedá, špačči u hnízda, vrabci domácí i polní, pěnkavy, konopka, zvonohlík, zvonek, strnad obecný i rákosní, a kromě chřástala vodního byli nejen slyšeni ale i okroužkováni budníčci menší, rákosníci obecní a proužkovaní a pěnice černohlavá.


 

U Řepických rybníků na okraji Strakonic chřástal vodní nebyl, ale důstojnou hlavní hvězdou akce se stal nádherný slavík modráček, který byl okroužkován a zblízka představen účastníkům vycházky spolu s budníčky menšími, rákosníky proužkovanými a obecnými, pěnicí černohlavou i slavíkovou, strnadem rákosním a pěvuškou modrou. Přestože početnost hlavně vodních ptáků byla u Strakonic výrazně nižší, byla viděna či slyšena většina druhů jako v Blatné, pouze místo rybáka černého se objevili 2 rybáci obecní a absenci například husí velkých či břehulí nahradil dlask tlustozobý a lejsek šedý. Pěkné bylo také pozorování nebojácné modřinky krmící mláďata v puklině dubu přímo mezi pozorovateli. Na závěr vycházek byli účastníci pozváni na podzimní "ptačí festival", tato podzimní vycházka se tradičně uskuteční v Blatné či jejím okolí první víkend v říjnu, čas a místo bude čas oznámeno. Z organizačních důvodů se letos neuskuteční plánovaná "noc slavíků", ale zájemci vyslechli ukázku slavičího zpěvu a obdrželi tipy na možné lokality a doporučení k individuálním (a možná o to romantičtějším) pozdně večerním vycházkám.


 Za blatenské ornitology Petr Pavlík


Konipas luční

 


Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2019

Festival ptactva
říjen 2019
Vítání ptačího zpěvu
5.5.2019 Blatná
Plán činnosti 2019

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Přehled činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky