Festival ptactva - 4.10.2009


Festival ptactva - 4.10.2009

Festival ptactva - 4.10.2009

Festival ptactva -
Neděle 4.10.2009 ve Tchořovicích

Vycházka s pozorováním ptactva „Evropský festival ptactva“ proběhla jako již tradičně i na Blatensku. Pro zájemce ji uspořádali ornitologové (členové České společnosti ornitologické a její jihočeské pobočky Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO ČSOP 20/04 Blatná - jmenovitě Petr Pavlík a Jan Černý a ukázky kroužkování (v rámci výzkumu ptačích populací) zajístil kroužkovatel Petr Louda, byla možnost vidět (i fotografovat) některé ptáky opravdu zblízka, jiné pomocí dalekohledu.

Vycházka se konala v neděli 4. 10. 2009 a sraz byl ve Tchořovicích u Blatné u železniční zastávky od 9:00. Z Blatné bylo možné přijet na kole, autem, přijít pěšky či využít autobusu linky J. Hradec - Karlovy Vary (přes Písek a Sedlici) odjezd z Blatné (Palackého ulice) v 8:59, příjezd do Tchořovic v 9:06 (počkáme na zastávce). Vycházka povede k rybníkům Hořejší, Starý, Radov, Kaprov a Dolejší a zpět do Tchořovic. Bylo možné shlédnout ukázku kroužkování (v rámci dlouhodobého výzkumu ptačích populací na Blatensku) - okroužkována byla červenka a koňadra (většímu počtu bránil silnější vítr). Bylo možné pozorovat volavky popelavé i bílé, kormorány, kachny divoké i pár ostralek, potápky roháče a z bahňáků jespáky obecné a 1 bojovného, mezi konipasy bílými i jednu lindušku horskou a mezi racky chechtavými i jednoho racka malého, hejna pěnkav, krahujce a další druhy - celkem 32 účastníků mohlo vidět 48 druhů ptáků. K dispozici byly i velké stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně, vycházka trvala asi do půl jedné. Kdo se mailem předem nahlásil a přijel do Tchořovic do 6:52 (čas příjezdu vlaku od Blatné) mohl se s kroužkovateli zúčastnit i začátku kroužkovací akce.

Kontakt na organizátory: csopblatna@seznam.cz. Další informace o Festivalu ptactva najdete i na Internetu www.cso.cz, kde jsou i další informace o ptácích a jejich ochraně.

 Pozvánka na Festival ptactva - 4.10.2009
Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná 3/5 2009 a Strakonice 9/5 2009)


 

 

V Blatné "vítání" proběhlo v neděli 3.5.2009 - informace o průběhu jsou uvedeny níže. Další vycházku připravili blatenští ornitologové i ve Strakonicích

Vítání ptačího zpěvu ve Strakonicích bylo v neděli 10.5. sraz v 8:00 hod. na parkovišti před vjezdem k pivovaru ve Strakonicích. Pozvánka na vycházku Petr PavlíkVycházka kolem Otavy po Podskalí a poté k rybníkům mezi letištěm a Sousedovicemi (Velkoholský a další). Kromě pozorování ptáků a poslechu hlasů naživo i z nahrávek také ukázka kroužkování - okrožkována byla i sojka, dále pěnice černohlavá, budníček větší, kos černý, sýkora lužní, cvrčilka zelená, strnad obecný. Kromě mnoha ptáků měly úspěch i kuňky ohnivé, rosnička a brouci svižníci v pískovně V Holi, kde bylo i asi 20 břehulí. Spolupořadatelem Strakonické vycházky byl ZO ČSOP Strakonice.

  

 


 

 

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ proběhla v Blatné v neděli 3. května 2009, sraz před Střední odbornou školou V Jezárkách 745 v 8 hodin. Pozvánka na vycházku Petr Pavlík Po shlédnutí hnízda poštolek, ze kterého probíhá přímý přenos na Internet, vycházka vedla do zámeckého parku a kolem hnízda čápů bílých (slavných blatenských otužilců, kteří díky přezimování a páření již na přelomu února a března dokonce pravděpodobně již krmí vylíhlá mláďata!) k blízkému rybníku Velký Mačkovský, Pozorovány byly husy velké a to dokonce pár s 4 malými mláďaty, největší vzácností byl hlas chřástala kropenatého (možná i dvou?), který se intenzivně ozýval mezi 10. a 11. hodinou! Dále byly pozorovány volavky popelavé, labuť velká, pár motáků pochopů, čejky (jedna napadala pochopa), 2 koroptve polní, z kachen poláci velcí, poláci chocholačky, kopřivky, kachny divoké, čírka obecná a pár čírek modrých, dále potápky roháči, lysky černé, strakapoudi velcí a v zámec. parku i strakapoud prostřední, slyšena byla kukačka, viděno i slyšeno bylo mnoho pěvců, např. pěnice slavíková, černohlavá, pokřovní i hnědokřídlá, rákosník proužkovaný, strnad rákosní, bramborníček hnědý, břehule říční u zámku (hnízdí mezi kameny v nábřeží - zatím jen obsazují hnízdiště), v zámeckém parku např. i lejsek černohlavý nebo kavky hnízdící ve starých dubech, brhlíci, šoupálci, ozvala se žluva. K dispozici byl i velký stativový dalekohled.

 

Vycházku připravili blatenští ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná Petr Pavlík, Zdeněk Voborník, Petr Louda a Jan Černý (kontakt: csopblatna@seznam.cz ; 723743299). Bylo možné poslechnout si hlasy ptáků „na živo“ i z magnetofonu, pozorovat mnoho běžných i vzácnějších druhů přímo v jejich biotopech a v rámci monitoringu ptačích populací, na kterém se podílejí kroužkovatelé P. Louda a Z. Voborník, všichni mohli vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. Okroužkováni byli strnadi rákosní (samice a 3 samci), bramborníček hnědý, pěnice hnědokřídlá i pokřovní. Byly rozdány informační materiály o ptácích a jejich ochraně (i díky příspěvku Města Blatná na akce ČSOP pro veřejnost). Připomenuto bylo také telefonní číslo na nejbližší záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Makově u Nové Vsi u Čížové (telefon 724 090 220).

  

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Hvězda strakonického Vítání: SOJKA

 

 

Za blatenské ornitology z ČSOP 20/04 Blatná Petr Pavlík


Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2019

Festival ptactva
říjen 2019
Vítání ptačího zpěvu
5.5.2019 Blatná
Plán činnosti 2019

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Přehled činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky