Festival ptactva 2010


Vycházka s pozorováním ptactva „Evropský festival ptactva“ proběhla i v roce 2010 první říjnový víkend jako každý rok i na Blatensku.

Sraz byl v sobotu 2. 10. 2010 v 9:00 na zastávce ČD v Tchořovicích u Blatné. Z Blatné bylo možné přijet na kole, autem či přijít pěšky (pěkná trasa vede přes Řečici kolem Hajanského rybníka). Vycházka vedla k rybníkům Hořejší, Starý, Radov, a zpět do Tchořovic. Bylo možné shlédnout ukázku kroužkování. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku byly doporučeny, k dispozici byly i velké stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně. Kdo se mailem předem nahlásil a přijel do Tchořovic do 6:52 (čas příjezdu vlaku od Blatné) mohl se zúčastnit i začátku kroužkovací akce. Pořádala ČSO ve spolupráci s ZO ČSOP Blatná. Vedli Petr Pavlík a Zdeněk Voborník.

Kontakt na organizátory: csopblatna@seznam.cz. Další informace o Festivalu ptactva najdete i na Internetu www.cso.cz, kde jsou i další informace o ptácích a jejich ochraně.

 

Jaké to bylo ...

 

FESTIVAL PTACTVA 2010

Počet zaznamenaných jedinců

Lokalita: Tchořovice u Blatné (Starý, Radov)

Počet zaznamenaných jedinců

1377

Počet zaznamenaných druhů

60

Počet  účastníků (z toho dětí)

27 (8)

Bažant obecný

6

Bekasina otavní

7

Brhlík lesní

4

Budníček menší (1 kroužkován)

5

Čejka chocholatá

26

Červenka obecná (3 kroužkovány)

7

Drozd kvíčala

30

Drozd zpěvný

2

Holub hřivnáč

10

Hrdlička zahradní

12

Chřástal vodní (hlas)

1

Jespák obecný

2

Kachna divoká

220

Káně lesní

5

Konipas bílý

18

Kopřivka obecná

6

Kormorán velký

60

Kos černý

12

Krahujec obecný

1

Labuť velká

5

Ledňáček říční (kroužkován)

1

Linduška luční

10

Luňák červený

1

Lyska černá

110

Mlynařík dlouhoocasý

4

Orel mořský

10

Ořešník kropenatý

1

Pěnice černohlavá

1

Pěnkava obecná

10

Polák chocholačka

24

Polák velký

20

Poštolka obecná

3

Potápka roháč

35

Racek chechtavý

2

Rákosník obecný (kroužkován)

1

Rehek domácí

4

Rybák obecný

1

Skřivan polní

100

Sojka obecná

12

Stehlík obecný

20

Straka obecná

8

Strakapoud malý

1

Strakapoud velký

2

Strnad obecný

22

Strnad rákosní

2

Střízlík obecný

1

Sýkora koňadra (2 kroužkovány)

14

Sýkora lužní

1

Sýkora modřinka (2 kroužkovány)

18

Špaček obecný

400

Ťuhýk šedý

1

Vodouš kropenatý

2

Volavka bílá

12

Volavka popelavá

18

Vrabec domácí

25

Vrabec polní

10

Vrána obecná černá

16

Vrána obecná šedá

8

Zvonek zelený

8

Žluna zelená

1

 Vítání ptačího zpěvu 2010


sýkora uhelníček, foto Petr Pavlík

 

 

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ proběhla na Blatensku v neděli 2. května 2010 v ČEKANICÍCH u Blatné, sraz v 8:30 u zastávky naproti bráně čekanického zámku (u pomníku J. Husa) (GPS Loc: 49°22'32.969"N, 13°53'7.08"E). Vycházka vedla k blízkým rybníkům Ovčín, Starý a Mokrý. V rámci dlouhodobého monitoringu ptačích populací (projekt CES), na kterém se podílí kroužkovatel Petr Louda, všichni mohli vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody. Kromě pěvců rákosin a křovin a několika druhů kachen, roháčů a lysek byla šance na pozorování i kormoránů nebo husí velkých, volavek popelavých i bílých, a třeba i kroužících luňáků červených a orlů mořských. K dispozici byl i velký stativový dalekohled). Byly rozdány informační materiály o ptácích. Připomenuto bylo také telefonní číslo na nejbližší záchrannou stanici pro volně žijící živočichy v Makově u Nové Vsi u Čížové (telefon 724 090 220). Vycházku připravili blatenští ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná, hlavními organizátory byli Zdeněk Voborník, Roman Muláček a Petr Louda.


Vítání ptačího zpěvu 2010, foto Vilém Hrdlička

 

 

Vítání ptačího zpěvu 2010, foto Vilém Hrdlička

 

 

 

 

Vítání ptačího zpěvu 2010, foto Vilém Hrdlička

 

 


Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2019

Festival ptactva
říjen 2019
Vítání ptačího zpěvu
5.5.2019 Blatná
Plán činnosti 2019

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Přehled činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky