Festival ptactva 2011 v neděli 2.10.


Vycházka s pozorováním ptactva „Evropský festival ptactva“ proběhla i v roce 2011 první říjnový víkend jako každý rok i na Blatensku.

Festival ptactva pořádá ČSO (Česká společnost ornitologická a její pobočka Jihočeský ornitologický klub) ve spolupráci s ZO ČSOP Blatná.

Vycházka se konala v neděli 2. 10. 2011 a sraz byl v 9:00 ve Vrbně u Blatné u fotbalového hřiště. (Při příjezdu do obce od Blatné první odbočka doprava, GPS: 49°24'24.186"N, 13°48'45.813"E ). Vycházka vedla k rybníkům Žabinec, Smyslov, na Smyslovskou pastvinu a nové tůně u rybníka Paseka a k rybníku Starý a buď zpět do Vrbna nebo bylo možné pokračovat do Tchořovic. pozorováno bylo 58 druhů ptáků (celkem 677 jedinců) a 44 účastníků (z toho 10 dětí) zhlédlo i ukázku kroužkování (v rámci dlouhodobého výzkumu ptačích populací na Blatensku), okroužkován byl např. i uhelníček, budníčci menší, koňadra a další pěvci, pokus o okroužkování bahňáků nevyšel. Bylo možné pozorovat kromě několika druhů pěvců i volavky popelavé i bílé, kormorány, různé kachny a bahňáky a orla mořského. Dalekohledy a obuv odolávající mírnému vlhku lze doporučit, k dispozici budou i velké stativové dalekohledy a mnoho informačních materiálů o ptácích a jejich ochraně. Vycházka trvala přibližně do půl jedné a byla vhodná i pro děti. Při návratu zpět do Vrbna jsme ušli celkem asi 6 km, (část cesty jsme zkrátili popojetím auty či na kole). Kdo se mailem předem nahlásil a přijel v 7:00 mohl se s kroužkovateli zúčastnit i začátku kroužkovací akce.
Kontakt na organizátory: csopblatna@seznam.cz. Další informace o Festivalu ptactva najdete i na Internetu www.cso.cz, kde jsou i další informace o ptácích a jejich ochraně.

 Vítání ptačího zpěvu 2011


Vítání 2011 na Blatensku, foto Petr Pavlík

 

 

Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ proběhla na Blatensku v sobotu 30. dubna 2011 v MYŠTICÍCH u Blatné, sraz byl v 8:30 u autobusové zastávky na hrázi rybníka Labuť (GPS Loc: 49°27'8.5"N, 13°58'8.2"E). Vycházka vedla kolem rybníka Labuť směrem k obci Chobot a vydařilo se jak počasí, tak účast: ptáky poslouchalo a pozorovalo 54 účastníků (z toho 14 dětí). V rámci dlouhodobého monitoringu ptačích populací všichni mohli vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody, pokus o odchyt krásného chřástala vodního nebyl úspěšný, byl jen slyšet. Pod obcí Střížovice bylo okroužkováno například několik pěnic hnědokřídlých, budníčků menších, rákosníků proužkovaných a strnadů rákosních a také 2 bramborníčci hnědí a cvrčilka zelená. Kdo přijel na hráz Labutě již v 7:00 (čas příjezdu autobusu z Blatné směr Praha) mohl se zúčastnit odchytu a kroužkování již dříve. Kromě pěvců rákosin a křovin a několika druhů kachen, roháčů a lysek bylo možné pozorování i několika kormoránů nebo 2 husí velkých, volavek popelavých, a očekávání orli mořští se sice neukázali, zato 1 orlovec říční odlétl dvakrát s ulovenou rybou! Na hladině velké Labutě (104 hektarů) samozřejmě nemohly chybět 2 labutě velké a vzácností bylo pozorování 1 rybáka černého v hejnu dokonce 82 racků malých. Vycházka trvala přibližně do 12 hodin, doporučena byla obuv odolávající mírnému vlhku a dalekohled ( k dispozici byl i velký stativový dalekohled). Byly rozdány informační materiály o ptácích. Vycházku připravili blatenští ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná, hlavními organizátory jsou Petr Pavlík a Petr Louda (kontakt csopblatna zavináč seznam.cz případně 723743299). pěnice černohlavá - samec, foto Petr Pavlík

 

 

Vyhlížení orlovce a racků malých, foto Petr Pavlík

 

 

Ukázka kroužkování, kroužkoval Petr Louda

 

 


Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2019

Festival ptactva
říjen 2019
Vítání ptačího zpěvu
5.5.2019 Blatná
Plán činnosti 2019

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Přehled činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky