Rekapitulace činnosti 20/04 ZO ČSOP Blatná v roce 2003

Podařilo se uskutečnit většinu naplánovaných akcí, pouze údržba přírodní rezervace Dolejší rybník u Tchořovic již druhým rokem nebyla vůbec prováděna vzhledem k nemožnosti uzavření smlouvy na tuto údržbu zvláště chráněného území. Zásah, dříve prováděný na základě smlouvy s okresním referátem život. prostředí, spočíval ve vyřezávání náletů vrb a olší a likvidaci orobince na rašelinné louce tak, aby byly zachovány podmínky pro růst vzácných bahenních rostlin.

Ledňáček Členové ZO ČSOP uskutečnili několik akcí pro děti a veřejnost. Jako každý rok při příležitosti Dne Země (22. 4.) provedl P. Pavlík pro žáky šestých tříd ZŠ T.G.M. Blatná besedu s promítáním diapozitivů a pouštěním hlasů ptáků a jiných živočichů. Večer 23. 4. 2003 se uskutečnila úspěšná veřejná schůze ZO ČSOP v sále SOŠ Blatná s promítáním diapozitivů a povídáním o přírodě Austrálie s biologem Jiřím Vlčkem. Vycházka „Vítání ptačího zpěvu“ k rybníku Řitovíz proběhla 3. 5. 2003 s vysokou účastí 52 osob. Účastníci slyšeli mnoho ptačích hlasů, viděli ukázku kroužkování ptáků včetně chřástala vodního. Dne 4. 10. 2003 se 28 osob zúčastnilo vycházky k rybníkům Starému a Radovu u Tchořovic s pozorováním ptactva a ukázkou kroužkování v rámci „Evropského festivalu ptactva“, pozorováno bylo 675 ptáků 32 druhů a zejména děti nadchla ukázka kroužkování. Několik článků propagujících uvedené akce i ochranu přírody bylo publikováno v Blatenských listech.

Část členů se věnovala ornitologickým výzkumům například kroužkování slavíků modráčků a chřástalů vodních a průběžnému monitorování výskytu ptactva na Blatensku. Velmi významnou činností byla účast členů ZO ČSOP Dr. Černého, Dr. Pavlíka, Z. Voborníka a částečně i P. Loudy na celostátním mapování hnízdního výskytu ptáků v letech 2001, 2002 a 2003. Uvedení ornitologové sčítali veškeré ptactvo ve dvou čtvercích 10 krát 10 km v okolí Blatné a Lnář a budou jako spolupracovníci uvedeni v celostátním atlasu hnízdního výskytu ptactva, který vyjde po vyhodnocení všech výsledků v nejbližších letech.

Z podzimního festivalu ptactva Člen ZO Petr Bogusch publikoval v odborném časopise Zprávy České ornitologické společnosti v čísle 57 v říjnu 2003 článek Hnízdní výskyt sov na Blatensku v letech 1994-1999 shrnující pozorování blatenských ochránců přírody v uvedených letech (výzkumy dále pokračují). Článek si můžete ve formátu pdf stáhnout z osobních stránek Petra Bogusche, kde jej najdete pod odkazem Publikace.

Byly zakoupeny sítě k odchytu ptactva a další materiál pro odborné výzkumy i pro propagační akce pro blatenskou veřejnost.

Pokračovala spolupráce s druhou blatenskou základní organizací ČSOP Hořec, specializující se na vedení MOP (mladí ochránci přírody).

Koncem roku 2003 zaslala ZO ČSOP Blatná žádost poslancům z jihočeské oblasti o zamezení schválení změn v novele zákona o ochraně přírody, které by vedly k úplnému vyloučení veřejnosti ze správních jednání týkajících se změn v životním prostředí.


Bylo aktualizováno IČO: ZO ČSOP Blatná 20/04 (Riegrova 512, 388 01 Blatná) má IČO: 71202820

Jak dopadlo vítání ptačího zpěvu 2003

Konipas horský V sobotu 3. května 2003 dopoledne proběhlo u rybníků Řitovízů u Blatné tradiční Vítání ptačího zpěvu. Akce se zúčastnilo celkem 52 účastníků, a to přesto, že ráno bylo zataženo a mírně pršelo. Někteří účastníci přijeli až ze Strakonic, z Chanovic a dalších okolních obcí. Během vycházky však déšť ustal a akce proběhla velmi úspěšně. Ornitologové ze Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná Petr Pavlík, Jan Černý a Petr Louda seznámili přítomné s hlasy několika desítek druhů ptáků, které bylo slyšet z okolí, i s některými nahrávkami ptačích hlasů z magnetofonu. Magnetofonová nahrávka pomohla nalákat do sítě v rákosině v zátoce rybníka Řitovíze i největší hvězdu dopoledne, kterou se stal krásný chřástal vodní. Tento pták s dlouhým červeným zobákem nejprve pištěl a kvičel z rákosí a nakonec se nechal odchytit, okroužkovat, nafotit a nafilmovat a po vypuštění odběhl zpět do rákosí. Podmínkou přežití tohoto nádherného ptáka je zachování rákosin na rybnících. Kroužkovatel Petr Louda předvedl účastníkům vycházky kroužkování a vypuštění několika desítek ptáků, zejména pro děti bylo zážitkem z bezprostřední blízkosti si prohlédnou a z ruky vypustit běžné i málo známé pěvce. Včetně předcházejícího večera bylo okroužkováno 50 ptáků těchto druhů: rákosníci obecný a zpěvný, strnadi obecní a rákosní, zvonek zelený, cvrčilka zelená, sýkory koňadra a modřinka, budníčci menší a větší, pěvuška modrá, moudivláček lužní, čtyři druhy pěnic - slavíková, hnědokřídlá, černohlavá a pokřovní, kos černý a drozd zpěvný a již zmíněný chřástal vodní. Během další vycházky účastníci viděli nebo slyšeli například volavky popelavé, poláky velké a chocholačky, lysky černé, vlaštovky, jiřičky i břehule říční, kukačku, na bahnech a písčinách loni protrženého Buzického (Biologického) rybníka 4 čejky chocholaté 6 kulíků říčních a 2 vodouš rudonohé. Paradoxně právě loňskou povodní protržené a letos stále prázdné rybníky jako například Buzický nebo Hořejší u Tchořovic nabízejí vynikající potravní i hnízdní příležitosti vzácným dlouhonohým a dlouhozobým bahňákům, kteří mělké bažinky a obnažené dno v minulých letech neměli téměř šanci najít.

Vítání ptačího zpěvu 2003 Věříme, že účastníci Vítání ptačího zpěvu si z blatenské akce odnesli nejenom propagační materiály o ptácích a jejich ochraně, ale zejména mnoho zážitků a těšíme se s nimi (i s dalšími zájemci) na viděnou nejen za rok, ale například již první sobotu v říjnu, kdy se bude konat podzimní vycházka v rámci Světového ptačího festivalu.

Na závěr připomínáme adresu a kontakt na stanici pro zraněné a hendikepováné volně žijící živočichy: Hájenka Makov, Nová Ves 10, 398 31 Čížová, telefon 382 279159, mobil 724 090220, mailová adresa csop.makov@volny.cz Na uvedenou stanici se obracejte při nálezu zraněného volně žijícího živočicha, u takzvaně "opuštěných" mláďat se však neunáhlete, raději nechte mláďata v klidu a odejděte, aby se dospělí mohli k mláděti vrátit, většinou jen čekají v okolí na váš odchod.Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2019

Festival ptactva
říjen 2019
Vítání ptačího zpěvu
5.5.2019 Blatná
Plán činnosti 2019

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Přehled činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky