Naše činnost v roce 2004

Podařilo se uskutečnit většinu naplánovaných akcí, kromě opravy zámku v propagační výloze za obchodním střediskem Labuť, která zatím zůstává nepřístupná. Rezervace Hořejší rybník - hnízdo lysky

Péče o přírodní rezervaci Dolejší rybník

Náročná údržba přírodní rezervace Dolejší rybník u Tchořovic spočívající ve vyřezávání náletů vrb a olší a likvidaci orobince na rašelinné louce tak, aby byly zachovány podmínky pro růst vzácných bahenních rostlin, intenzivně probíhala od srpna do listopadu. (Toto jsme vykonávali na základě objednávky Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihočeského kraje)

Akce veřejné

Členové ZO ČSOP uskutečnili několik akcí pro děti a veřejnost.

Pozvánka na přírodovědnou vycházku

Ornitologové ze ZO Českého svazu ochránců přírody 20/04 Blatná zvou všechny zájemce na tradiční podzimní vycházku s pozorováním ptáků která se koná v rámci Světového festivalu ptactva v neděli 3. 10. 2004, sraz v 8 hodin v osadě Řečice u Blatné u kapličky.

Vycházka povede kolem Hajanského rybníka po loukách k Dolejšímu rybníku u Tchořovic a po jeho obnovené hrázi. Rybník byl 2 roky prázdný a jeho zarostlé dno láká mnoho ptáků, zejména lysek. Vycházka skončí ve Tchořovicích u Hořejšího rybníka, který patří k ornitologicky velmi zajímavým lokalitám. Organizátory vycházky jsou RNDr. Petr Pavlík, RNDr. Jan Černý, cestou bude možné sledovat i ukázky kroužkování ptáků, které předvedou Petr Louda a Zdeněk Voborník. V podzimních měsících lze na Blatensku pozorovat například i volavky bílé, kormorány, orly mořské i orlovce říčního, začínají protahovat kachny a ostatní vodní ptáci i někteří pěvci. Na vycházku, která potrvá zhruba do 12 hodin a ujdeme asi 8 km, doporučujeme vzít pevnější obuv vhodnou do mírného vlhka a máte-li, pak i dalekohled. Nejen pro dětské účastníky budou připraveny i drobné publikace o ptácích a jejich ochraně.

Těšíme se na setkání na vycházce v neděli 3. října v 8 hodin v Řečici u Blatné!
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Blatná (číslo 20/04) pořádala v sobotu 4. prosince 2004 od 17 hodin v sále v suterénu SOŠ Blatná v Jezárkách promítání fotografií z přírody Blatenska a z přírody Skandinávie. Velkoplošnou projekcí byla promítnuta doplněná a rozšířená prezentace přírody Blatenska, kterou jste mohli vidět na výstavě Příroda Blatenska v muzeu, a poté i prezentace přírody Švédska a Norska (národní parky, Lofoty, ledovce, fjordy, losi a sobi, ptačí kolonie, lososi…).


Po projekci vyhodnotili členové ČSOP na členské schůzi letošní činnost a naplánovali novou na rok 2005.


Ornitologické výzkumy a mapování

Rorýs obecný

Spolupráce


Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2019

Festival ptactva
říjen 2019
Vítání ptačího zpěvu
5.5.2019 Blatná
Plán činnosti 2019

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Přehled činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky