Úspěšné vítání ptačího zpěvu v roce 2002

Ornitologové ze Základní organizace 20/04 Blatná Českého svazu ochránců přírody uspořádali, jako již tradičně, Vítání ptačího zpěvu. Pozvánku na tuto akci jste si mohli přečíst i dubnu v Blatenských listech. Předpremiérou hlavní vycházky za hlasy ptáků byla již večerní akce dne 22. dubna, kdy se 28 zájemců (většinou dětí ze základních škol) sešlo v zámeckém parku v Blatné. Nejprve si vyslechli z magnetofonu několik ukázek zajímavých ptačích hlasů, zejména hlasů sov, ale i několik ukázek zvuků žab. Kolem půl osmé začali na nahrávku z magnetofonu reagovat i puštíci obecní, kteří hnízdí v zámeckém parku. Nakonec nad hlavami spokojených diváků poletovali sameček i samička a hlasitě reagovali na hlasy domnělých soků.

V sobotu 4. května 2002 se již v půl sedmé ráno ve Tchořovicích sešlo 48 účastníků hlavního dne Vítání ptačího zpěvu na Blatensku. Přesunuli se cestou přes letiště k rybníku Starý. Zde na ně čekali ornitologové Petr Pavlík, Jan Černý a Petr Louda, který všem předvedl ukázku kroužkování několika desítek ptáků. Z bezprostřední blízkosti si tak bylo možné prohlédnout nejen běžně známé druhy jako jsou sýkora koňadra, kos černý, strnad obecný, špaček obecný či vlaštovka obecná, ale i drobné budníčky obecné, tři druhy pěnic - černohlavou, pokřovní a hnědokřídlou, rákosníka proužkovaného i obecného, pěvušku modrou či strnada rákosního. Mnoho dalších druhů bylo slyšet, včetně strakapouda velkého, cvrčilky zelené či chřástala vodního, který zakvičel z rákosiny u rybníka Radova. Na hladině bylo vidět několik druhů kachen, nejvíce bylo černých poláků chocholaček s bílými boky a poláků velkých s rezavou hlavou. Nejvzácnějším zážitkem byl i pro zkušené ornitology hlas vzácného chřástala polního, který zní velmi podobně jako jeho latinské jméno Crex crex. Protože se nenechal nalákat do nízké síťky umístěné za magnetofonem s nahrávkou jeho hlasu, pokusilo se všech téměř padesát účastníků pomocí rojnice nadehnat chřástala polního ozývajícího se zpod "jeho" keře do vysoké sítě, kterou drželi dva z ornitologů. K radosti všech přítomných vzácný pták na poslední chvilku opravdu z hustého podrostu do sítě vletěl a mohl být okroužkován, změřen, nafilmován a vyfotografován a opět vypuštěn. Ihned zaletěl zpět na místo odchytu a znovu se začal hlasitě ozývat. Dalším vzácným překvapením byly dva nálezy bohužel pouze uhynulých velmi vzácných ptáků. S nohou zapletenou do plotu bývalé kachňárny bylo nalezeno torzo bukače velkého. Těchto ptáků žije v celé republice doslova jen několik párů a jeho mimořádně hluboké bučení tak bohužel na Blatensku zřejmě neuslyšíme. Další vzácností byl lelek lesní, kterého přivezl jeden z účastníků vycházky od Bělčic sraženého autem. Také monotónní hlas tohoto ptáka s mimořádně širokým zobákem lze zejména z pasek v borových lesích zaslechnout jen velmi vzácně.

Především pro dětské účastníky bylo velkým zážitkem moci si mnoho druhů ptáků nejen prohlédnout zblízka, ale i pod dohledem zkušených ornitologů je přímo z ruky vypustit zpět do přírody. Odchyt a kroužkování ptactva totiž mohou na základě složení obtížných zkoušek provádět jen registrovaní kroužkovatelé Národní kroužkovací stanice při Národním muzeu Praha a jedná se vždy o zkušené členy České společnosti ornitologické. Jinak je odchyt ptactva zákonem zakázán. Pokud náhodou naleznete uhynulého ptáka s kroužkem, je třeba buď celý hliníkový kroužek nebo alespoň údaje na něm napsané (název kroužkovací stanice a písmeno s číslem) zaslat na adresu Národní kroužkovací stanice Národního muzea, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 - Hostivař, na stejné adrese sídlí i Česká společnost ornitologická, telefon 02/74866700, e-mail: cso@birdlife.cz


Tento článek byl publikován v Blatenských listechDěkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2019

Festival ptactva
říjen 2019
Vítání ptačího zpěvu
5.5.2019 Blatná
Plán činnosti 2019

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Přehled činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky