Vycházka vítání ptačího zpěvu BYLA v okolí Blatné i v roce 2017 (a to v pondělí 8. května 2017, sraz v Tchořovicích u Blatné v 8:15 na vlakové zastávce) Zúčastnilo se 62 osob, seznam pozorovaných ptáků upřesníme. Vycházka "Vítání ptačího zpěvu" je na Blatensku každé jaro.Tradiční ornitologická vycházka pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ byla opět i na Blatensku a to v pondělí 8. května 2017, sraz byl ve Tchořovicích u Blatné v 8:15 na vlakové zastávce Kdo se mailem předem nahlásil a přijel do Tchořovic do 6:52 (čas příjezdu vlaku od Blatné), uslyšel po ránu nejvíc ptáků a mohl se zúčastnit už začátku doprovodné kroužkovací akce, ukázku kroužkování ale vidělo všech 62 účastníků. Vycházka vedla od Tchořovic po louce k rybníku Hořejší a do lesa „Bažantnice“ s kolonií volavek popelavých (tam pozorováno či slyšeno 53 druhů ptáků, z toho 18 druhů kroužkováno), část účastníku nakonec krátce navštívila i rybník Starý pod letištěm (tam pozorováno dalších 11 druhů včetně jespáka šedého či čápa černého). Bylo možné vidět některé ptáky i z bezprostřední blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění do přírody (předvedl se i strakapoud velký, cvrčilka zelená, maličký králíček obecný a dokonce sameček ledňáčka říčního se švýcarským kroužkem). Ozval se i pták roku datel černý. Hlasy zajímavých druhů, které nebylo slyšet naživo, byly reprodukovány z nahrávek. Vhodná byla obuv do mírného vlhka a dalekohled.Byly rozdány informační materiály o ptácích, vycházka byla vhodná i pro děti, pro které byly připraveny jednoduché soutěže. Vycházku připravili blatenští ornitologové (členové České společnosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO Českého svazu ochránců přírody Blatná, hlavními organizátory byli Petr Pavlík a kroužkovatel Petr Louda. Kontakt csopblatna (zavinac) seznam.cz
Seznam 53 pozorovaných druhů při Vítání ptačího zpěvu ve Tchořovicích u Blatné dne 8. 5. 2017 najdete na webu birds.cz KLIKNĚTE ZDE Po otevření přehledu pozorovaných ptáků můžete kliknutím na řádku s daným druhem otevřít podrobnosti někdy včetně fotografie. U 18 kroužkovaných druhů najdete poznámku "K".Přijďte na vycházku Vítání ptačího zpěvu. foto Petr Pavlík)


Na vycházku v okolí Blatné v roce 2016 přišlo 53 účastníků, kteří za krásného počasí viděli 65 DRUHů PTÁKů.


Seznam všech pozorovaných druhů při Vítání ptačího zpěvu v Blatné dne 8. 5. 2016 najdete na webu birds.cz KLIKNĚTE ZDE Po otevření přehledu pozorovaných ptáků můžete kliknutím na řádku s daným druhem otevřít podrobnosti někdy včetně fotografie.

Přijďte na vycházku Vítání ptačího zpěvu. foto Petr Pavlík) Přijďte na vycházku Vítání ptačího zpěvu. foto Petr Pavlík)


(V roce 2015 byla první květnový víkend 2. KVĚTNA 2015 V BLATNÉ - účast 69 osob, viděno a slyšeno 51 druhů). Vycházka vedla k rybníkům Kaneček, Pýcha a Paštický Drážský, podrobnosti jsou upřesněny v levém odkazu Vítání ptačího zpěvu 2015).
Děkujeme ÚVR ČSOP za poskytnutí prostoru pro tuto prezentaci.

Český svaz ochránců přírody
ZO ČSOP Blatná 20/04

Můžete nám napsat na

ZO ČSOP Blatná

úvodní stránkakontakty
Čapí otužilciHnízdo poštolek WEBKAMERAPozorování ptáků Strakonicko a Plzeň-jih

rok 2019

Festival ptactva
říjen 2019
Vítání ptačího zpěvu
5.5.2019 Blatná
Plán činnosti 2019

rok 2018

Festival ptactva
říjen 2018
Vítání ptačího zpěvu
6.5.2018 Blatná
Přehled činnosti 2018

rok 2017

Festival ptactva
říjen 2017
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2017 Blatná
O datlovi U Datla
28.10.2017 Blatná
Přehled činnosti 2017

rok 2016

Festival ptactva
říjen 2016
Vítání ptačího zpěvu
8.5.2016 Blatná
Přehled činnosti 2016

rok 2015

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2015
Přehled činnosti 2015

roky 2014 až 2002

Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2014
Přehled činnosti 2014 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2013
Přehled činnosti 2013 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2012
Přehled činnosti 2012 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2011 (Myštice)
Přehled činnosti 2011 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2010 (Čekanice)
Výstava Všechno lítá...
srpen/září 2010
Přehled činnosti 2010 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2009 (Blatná a Strakonice)
Přehled činnosti 2009 Přehled činnosti 2008 Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2007
Festival ptactva
a Vítání ptačího zpěvu 2006
Přehled činnosti 2005 Přehled činnosti 2004 Přehled činnosti 2003 Úklid PR Hořejší po povodni 2002 Vítaní ptačího zpěvu 2002

Odkazy

odkazy na jiné stránky