vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

O nás:
Členství v ČSOP

kontakt:

ČSOP
Michelská 48/5
140 00 Praha 4
IČ: 00103764
DIČ: CZ00103764

tel.: 222 516 115,
tel.: 222 511 496
email: info@csop.cz

fakturační údaje

kontakty na kancelář


facebook logo instagram logo

Rodinné členství

 Je vás v rodině více se zájmem o naši přírodu? Pak můžete využít nabídku rodinného členství v ČSOP. Podmínkou vzniku rodinného členství je zájem o členství alespoň dvou osob z jedné rodiny, z nichž nejméně jedna je starší 18 let. Předností rodinného členství je, že se platí jednotný členský příspěvek pro libovolný počet členů. Rodina od ústředí dostává tištěné materiály na společnou adresu po jednom výtisku a všichni její členové mohou využívat členských výhod (například slevy v programu Zelená karta). Rodinou mohou být i společně žijící partneři, babička s vnoučaty apod. Jsou dva způsoby, jak se rodina může stát členem ČSOP.

Rodinné členství v základní organizaci ČSOP

Pokud máte ve svém okolí základní organizaci ČSOP nebo už jste jejím členem, může se jejím členem stát celá Vaše rodina.

Adresář ZO ČSOP

Rodinné členství při ÚVR ČSOP

Pokud se ve vašem okolí žádná základní organizace nevyskytuje, můžete se stát rodinným členem registrovaným přímo u ÚVR ČSOP.

Přihláška k rodinnému členství při ÚVR

Členský příspěvek pro rodinu registrovanou při ÚVR ČSOP je 500 Kč/rok.

Příspěvek zaplaťte složenkou nebo bankovním převodem na účet 34535011/0100. Jako specifický symbol uveďte 999, jako variabilní symbol datum narození kontaktní osoby.

----

 

 

aktualizace 3.7.2019 | nahoru | tisk print