vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ústřední výkonná rada ČSOP

Ústřední výkonná rada (ÚVR) je výkonným orgánem Svazu a odpovídá za svou činnost Sněmu. Je tvořena předsedou Svazu a volenými činovníky Svazu.

Ustřední výkonná rada pracuje v tomto složení:

RNDr. Libor Ambrozek (předseda)

Ing. Karel Kříž (výkonný místopředseda)

Josef Cach 

Karel Ferschmann

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

Daniel Horáček

Ing. Jakub Hromas, DiS. 

Mgr. Jiří Janál

Petr Janeček

Luděk Kostelník

Ing. Jiří Kučera

Ing. Milan Maršálek

Milan Oppa

Petr Orel

Ing. Petr Pelikán

Ivana Pirná

Jaroslav Podhorný 

Ing. Jiří Rous

Ing. Václav Somol, CSc.

Mgr. Petra Steidlová

Jan Svoboda

Daniel Šatra

Ing. Libor Tandler

Bc. Lukáš Tůma

RNDr. Vlastislav Vlačiha

RNDr. Jozef Zetěk 

Mgr. Petra Zíková

 

 

 

ÚVR zejména:

 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření ÚVR a bere na vědomí zprávu ÚKRK za příslušný rok,
 • přijímá rozpočet a schvaluje závěrečný účet ÚVR za příslušný rok,
 • vyhlašuje celosvazové aktivity, stanoví konkurzní pravidla ÚVR,
 • určuje cíle a úkoly Svazu pro příslušný rok,
 • přijímá zásadní stanoviska k závažným ekologickým problémům,
 • vydává směrnice provádějící Stanovy,
 • provádí výklad Stanov a vydává potřebná doporučení,
 • uděluje celosvazové pocty,
 • stanoví směrnicí příslušnost a pravomoci svých jednotlivých činovníků a přijímá svůj jednací řád,
 • zřizuje Kancelář ÚVR za účelem profesionálního zajištění činnosti a úkolů svých i ostatních ústředních orgánů Svazu,
 • zastupuje Svaz navenek, zejména při jednání se státními orgány a v zahraničních věcech,
 • koordinuje činnost všech ostatních složek Svazu,
 • shromažďuje a zpracovává potřebnou dokumentaci,
 • rozhoduje o registraci, popř. o zrušení registrace ZO a územních a zájmových složek s právní subjektivitou,
 • rozhoduje o zrušení ZO a územních a zájmových složek s právní subjektivitou,
 • provádí konzultační, poradní a metodickou pomoc a službu vůči všem složkám Svazu,
 • zřizuje své komise a další orgány,
 • může jmenovat a odvolávat Čestnou radu významných osobností. Čestná rada pomáhá rozvíjet a propagovat činnost a zájmy Svazu a přispívá k jeho reprezentaci. ÚVR upraví působnost a organizaci Čestné rady směrnicí,
 • může zřídit ze členů ÚVR předsednictvo, které plní úkoly z pověření ÚVR,
 • provádí všechny ostatní činnosti, které nejsou výslovně svěřeny do pravomoci jiného ústředního orgánu Svazu.

 

 

aktualizace 7.1.2019 | nahoru | tisk print