vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Česko-anglický slovníček základních pojmů ČSOP

Český svaz ochránců přírody – Czech Union for Nature Conservation

Základní organizace – Local Chapter

Mladí ochránci přírody – Young Environmentalists Group

Ústřední výkonná rada – Central Executive Council

Kancelář ústřední výkonné rady – Office of the Central Executive Council

Kontrolní a revizní komise – Inspection and Revision Commission

Orgány ZO – LC Bodies:

  • Členská schůze – Meeting of Members
  • Výbor ZO – LC Committee
  • Kontrolní a revizní komise (revizor) – Inspection and Revision Commission (inspector)

ústřední orgány svazu – The central bodies of the Union:

  • Sněm – Assembly
  • Ústřední výkonná rada (ÚVR) – Central Executive Council
  • Ústřední revizní a kontrolní komise (ÚKRK) – Central Inspection and Revision Commission

Výroční shromáždění – Annual Meeting

předseda – Chairperson, Chairman

hospodář – Treasurer

místopředseda – Vice-chairperson, Vice-chairman

jednatel – Secretary

Stanovy a směrnice – Statutes and the Directives

aktualizace 28.4.2008 | nahoru | tisk print