vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Nepůvodní druhy fauny a flóry

Nepůvodní invazní druhy rostlin

Jedná se o druhy rostlin, které nejsou na našem území původní, ale které postupně zdomácněly a přizpůsobily se místním podmínkám. Snadno se rozmnožují, rychle se šíří, osidlují všechna příhodná stanoviště a vytlačují původní rostlinné druhy. Vytvářejí mnohdy rozsáhlé monotónní porosty, a tak dochází k degradaci přirozených společenstev. Invazní rostliny v novém prostředí nemají své přirozené nepřátele kteří by významně omezovali jejich rozšiřování. Program je zaměřen na mapování výskytu vybraných invazních druhů rostlin ve volné krajině a v chráněných územích (pokud není možno jej financovat v rámci projektů na likvidaci z PPK), na osvětu a informační materiály včetně odborných seminářů.

V rámci programu lze podávat projekty, týkající se těchto druhů invazních rostlin:

  • Křídlatka japonská (Reynoutria japonica)
  • Křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis)
  • Křídlatka česká (Reynoutria × bohemica )
  • Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)
  • Netýkavka žlaznatá (Impatiens gladulifera)
  • Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus aggr.)
  • Třapatka dřípatá (Rudbeckia laciniata)

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant
Mgr. Květa Morávková, ZO ČSOP Armillaria, Rychtářská 926/14, 460 14 Liberec 14. Tel.: 777 171 876, e-mail: kveta.annolk@seznam.cz

 

 

aktualizace 27.1.2017 | nahoru | tisk print