vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ohrožené a chráněné ryby a kruhoústí

mihule-ilust.jpgIchtyologické průzkumné aktivity v rámci ČSOP byly v letech 1992 - 96 soustředěny do programu Lampetra, který spočíval ve shromáždění údajů o výskytu mihulí ve vodách ČR (včetně zpracování muzejních dokladů) a sestavení úplné bibliografie (pro území České republiky). V roce 1992 byla vyhlášena anketa o známém výskytu mihulí, které se zúčastnili také členové ČSOP z řady základních organizací. Během dalších let bylo získáno na 200 údajů o výskytu mihulí na našem území, některé z těchto lokalit byly ověřeny přímo v terénu.

Významnou součástí průzkumů bylo i ověření stavu populace mihule ukrajinské v Račím potoce ve Velkých Losinách (okres Šumperk). Bylo zjištěno, že se zde malá populace stále vyskytuje a dosud jde o jediné místo výskytu tohoto druhu v ČR, čili jde o jednoho z našich nejvzácnějších obratlovců. Na základě podrobných průzkumů této lokality došlo k jejímu navržení na vyhlášení za dočasně chráněnou plochu, což se uskutečnilo v roce 1999. Tato unikátní lokalita je průběžně sledována.

Od roku 1996 je těžiště programu v odborných posudcích na úpravy toků s mihulemi a možností jejich transferů, odborných podkladových posudků při poškození toků s úhynem mihulí apod. Od roku 1997 byl program rozšířen na sledování ohrožených a vzácných druhů ryb v ČR.

Aktuálním cílem programu je mapování rozšíření ohrožených a zvláště chráněných druhů ryb a mihulí v ČR, aktualizace Červeného seznamu a soupisu druhů pro revizi vyhl. č. 395/92 Sb., zpracovávání odborných posudků na zásahy v lokalitách s výskytem ohrožených a zvláště chráněných druhů ryb a mihulí, příprava podkladů atlasu rozšíření vzácných a ohrožených druhů mihulí a ryb v ČR.

Dokumenty


PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Literatura
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 10: OCHRANA RYB A MIHULÍ - Lubomír Hanel
Metodika Českého svazu ochránců přírody - svazek 18: OCHRANA HORSKÝCH A PODHORSKÝCH TOKŮ
LAMPETRA – mezinárodní bulletin

Odborný garant

RNDr. Lubomír Hanel, CSc., ZO ČSOP VLAŠIM, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim. Tel.: 317 852 654, lubomirhanel@seznam.cz

 


 

 

aktualizace 27.2.2014 | nahoru | tisk print