vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana dalších bezobratlých

Program ochrany bezobratlých zahrnuje především dlouhodobý podprogram Rak, v rámci programu lze však realizovat i další projekty (viz níže).

Rak

rak_ilust.jpg

Program navazuje na "Akci Rak", jejíž historie sahá do roku 1985. V té době byly populace raků nejvíce decimovány a jejich stavy byly mizivé. Skutečné rozšíření a stav raků v České republice se však podařilo objektivně zmapovat až v roce 1990. Do mapovací akce se zapojily desítky organizací ČSOP. Výsledkem bylo potvrzení neutěšeného stavu raků u nás – např. rak kamenáč byl nalezen pouze na dvou lokalitách.

Program je dnes zaměřen na mapování rozšíření raků se speciálním zaměřením mapování nepůvodních druhů a raka kamenáče. Skutečně mapuje rozšíření našich raků, ale v širších souvislostech. Více si všímá kvality vody, břehů, dna atd. Často měří i fyzikálně-chemické vlastnosti vody. Zajímá se také o srovnání s dřívějšími poměry na toku a nyní.  Program je zaměřen především na raka říčního. Nepomíjí ani další dva druhy, ale rozlišení může být problematické. Navíc výskyt raka bahenního je jen sporadický a rak kamenáč je prakticky jen na dvou místech. Nepůvodní druhy raků je zapotřebí dobře lokalizovat a navrhnout odpovídající opatření k omezení populace těchto druhů.

Dokumenty

PŘEHLED realizovaných projektů do roku 2008 (od roku 2009 přestaly být projekty děleny na programy, anotace k projektům zařazených do jednotlivých činností naleznete v hlavním menu těchto stránek)

Odborný garant
RNDr. Miloš Holzer, Družební 12, 779 00, Olomouc, Tel.: 602 513 840, e-mail: mholzer@volny.cz.

 

 

 

aktualizace 18.9.2017 | nahoru | tisk print