vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Anotace k jednotlivým projektům

Do roku 2008 bylo možné v rámci výběrových řízení přihlašovat projekty do podprogramů Ohrožené a chráněné druhy motýlů, Vážky, Formica, Bombus a ostatní ohrožené včely, Lesní hmyz, Rak, Ohrožené a chráněné ryby a kruhoústí, Sledování a ochrana obojživelníků, Sledování a ochrana plazů, Ptáci zemědělské krajiny, Alcedo, Sledování a ochrana dravců a sov, Ciconia a ostatní brodiví, Obratlovci okolí lidských sídel, Sledování a ochrana netopýrů, Ochrana velkých šelem, Orchideje, Obnova květnatých luk, Invazní druhy rostlin, Ohrožené druhy dřevin, Krajové odrůdy ovocných dřevin.  Od roku 2009 bylo výběrové řízení přetransformováno a je rozděleno na 7 činností:

 

1. Mapování výskytu určitého druhu a skupin druhů, zejména kriticky a silně ohrožených

 

2. Monitoring/podrobné mapování určité lokality

 

3. Praktická opatření k zachování/obnově biotopů jednotlivých druhů či skupin

 

4. Praktická opatření vedoucí k podpoře jednotlivých druhů či skupin

 

5. Příprava sadbového materiálu, výsadby a péče o ohrožené druhy dřevin, včetně krajových odrůd ovocných dřevin, tvorba regionálních lučních směsí

 

6. Seznamování veřejnosti s druhovou rozmanitostí a s možnostmi její ochrany a podpory

 

7. Neadresná propagace ochrany druhu, skupiny druhů či biotopu pomocí informování široké veřejnosti o ohrožení a o možnostech aktivní ochrany

 

Anotace realizovaných projektů:

Anotace k jednotlivým projektům 2021

Anotace k jednotlivým projektům 2020

Anotace k jednotlivým projektům 2019

Anotace k jednotlivým projektům 2018

Anotace k jednotlivým projektům 2017

Anotace k jednotlivým projektům 2016

Anotace k jednotlivým projektům 2015

Anotace k jednotlivým projektům 2014

Anotace k jednotlivým projektům 2013

Anotace k jednotlivým projektům 2012

Anotace k jednotlivým projektům 2011

Anotace k jednotlivým projektům 2010

Anotace k jednotlivým projektům 2009

Sborník projektů 2005

 

 

 

 

 

 

 

aktualizace 31.1.2022 | nahoru | tisk print