vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Bombus a ostatní ohrožené včely

Přehled realizovaných projektů

 

Projekt realizovaný v roce 2007

 

01040107, 32/06 ZO ČSOP Aron – Čmeláci Českolipska
Předmětem výzkumu bylo monitorování čmeláků na Českolipsku. Součástí zprávy jsou i doklady o prováděné popularizaci čmeláků a článcích v tisku. Součástí zprávy je i přehled lokalit a nalezených druhů čmeláků.
Zjištěny byly následující druhy čmeláků: čmelák lesní (M. sylvárum), čmelák rolní (M.pascuorum), čmelák skalní (P. lapidarius), čmelák luční (P. pratorum), čmelák rokytový (P. hypnorum), čmelák zemní (B. terrestris), čmelák hájový (B. lucorum), čmelák ovocný (M. pomorum), čmelák zahradní (M. hortorum), pačmelák skalní (P. rupestris) a pačmelák panenský (P. vestalis).
Mapování bylo prováděno ponejvíce v jarních měsících. Od každého druhu byl zachycen většinou jen jeden exemplář.

 


 

Projekty realizované v roce 2006

 

1040106, ZO ČSOP Satyrus - Výzkum čmeláků v CHKO Litovelské Pomoraví
Projekty podávané touto organizací jsou tradičně dobře zpracované, bez připomínek.1040306, ZO ČSOP Oharka - Podpora hnízdních a úkrytových možností pro rod Bombus
Oprava kamenných zídek a instalace hnízdních úlků pro čmeláky, výsadba medonosných rostlin. V projektu nebyly uvedeny žádné medonosné rostliny. Pro příští rok doporučena změna strategie.1045106, 32/06 ZO ČSOP Aron - Čmeláci Českolipska
Instalace 20 umělých hnízdních pomůcek pro čmeláky. Prováděli i mapování, uvidíme jak se bude vyvíjet situace v příštích letech.

 


 

Projekty realizované v roce 2005


140205, ZO ČSOP Satyrus - Výzkum čmeláků v CHKO Litovelské Pomoraví
Autor sledoval v průběhu vegetačního období roku 2005 druhovou skladbu čmeláků na vybraných lokalitách v CHKO Litovelské Pomoraví. Přehled nalezených druhů je uveden v závěrečné zprávě projektu.140305, 9. ZO ČSOP - Budování hnízd pro čmeláky-pokračování
Projekt se zabývá podporou hnízdních příležitostí pro čmeláky. V našich podmínkách je typická obsazenost úlků či hnízdních dutin kolem 10 %, z tohoto pohledu lez projekt považovat za úspěšný. Mimo to je tato činnost také vhodným způsobem popularizace čmeláků.140405, 1. ZO ČSOP - Budování nových hnízd pro čmeláky
Organizace vyrobila 20 kusů čmeláčích budek, které byly instalovány na vybraných místech. Výsledky usazování čmeláčích matek odpovídaly situaci v letošním roce. Organizace provádí popularizaci chovu čmeláků v regionu.140505, ZO ČSOP Oharka - Podpora hnízdních a úkrytových možností pro rod Bombus
Organizace se dlouhodobě zabývá podporou hnízdních možností pro čmeláky. Pokud jde o hnízdní dutiny, je však všeobecně známo, že jejich obsazenost je v našich podmínkách nízká.140605, ZO ČSOP KOSENKA - Bombus na Kosence
Projekt se zabýval výstavbou hnízdních dutin pro čmeláky a hnízdišť pro samotářské včely. V důsledku pozdního umístění hnízdišť na lokality nedošlo v tomto roce k jejich obsazení. Použití ovčí vlny jako výstelky úlků je velmi zajímavé řešení, předpokládáme, že výsledky se dříve nebo později dostaví.

 


 

Projekty realizované v roce 2004


140404, ZO ČSOP 24/01 Oharka - Podpora hnízdních možností pro čmeláky
Organizace se zabývala výstavbou hnízdních dutin pro čmeláky. Hnízdění čmeláků se organizace věnuje dlouhodobě, považuji za velký úspěch že se podařilo alespoň jedno zahnízdění čmeláků z 8 instalovaných dutin. (V naších podmínkách to bylo jedno ze 70) Organizace se zabývá také propagací čmeláků.140204, ZO ČSOP 76/03 - Internetová prezentace programu Bombus
V případe internetových stránek o čmelácích, došlo k jejich značnému zjednodušení. Cizojazyčné mutace je nutno z větší části ještě dodělat.140304, ZO ČSOP 76/13 Salamandr - Čmeláci (Bombinae) Valašska

Mapování čmeláků je bezesporu nejvýznamnější projekt letošního roku. Odevzdaná závěrečná zpráva svědčí o značném zájmu autorů o danou problematiku a mnoha odpracovaných hodin v terénu a při následné determinaci čmeláků. Opět musím zmínit znovuobjevení velmi vzácného druhu čmeláka P. Jonellus na našem území.140504, ZO ČSOP 76/09 – Budování nových hnízd pro čmeláky
V základní organizaci 76/09 ve Valašském Meziříčí se zabývali usazováním čmeláků do úlků. Dle jejich závěrečné zprávy měly obsazeny 4 úlky z 60, což je napoprvé vyhovující výsledek. Musím pozitivně zmínit, že organizace věnuje značné úsilí propagaci své činnosti a tak o jejich práci bylo natočeno několik televizních vstupů, které běžely na lokálním televizním kanále.

 


 

Projekty realizované v roce 2003


ZO ČSOP Satyrus - Čmeláci přírodního parku Terezské údolí
Cílem projektu bylo mapování populací čmeláků v přírodním parku Terezínské údolí. Během vegetačního období roku 2003 bylo nalezeno 7 druhů čmelákovitých.ZO ČSOP Bílé Karpaty - Mapování čmeláků CHKO Jeseníky - 2.etapa
Byl odevzdán projekt mapování čmeláků v CHKO Jeseníky. Jednalo se o druhou etapu tohoto projektu. Mimo rámec schválených projektů bylo též prováděno mapování čmeláků na Valašsku. Byly získány nové poznatky, např. byl opakovaně zaznamenán ohrožený druh Pyrobombus jonellus. Výsledky dosud nebyly publikovány.
ZO ČSOP Oharka - Podpora hnízdních možností pro čmeláky ve VKP Dalovické tůně
Přilákání čmeláků do umělých hnízdišť není jednoduché, výsledky budeme se zájmem sledovat. Předpokládám pokračování projektu i v příštích letech. ZO ČSOP - Dotisk publikace "Čmeláci"
Významným počinem byl dotisk knihy autorů M.Pavelky a V. Smetany "Čmeláci" . O knihu je zájem i v zahraničí, obdrželi jsme odezvu z Itálie a ze Slovinska. V této souvislosti musím připomenout vynikající službu kterou pro propagaci čmeláků dělají naše stránky www.bombus.cz

 

aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print