vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Sledování a ochrana netopýrů

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

02100108, ČSOP Aron – Netopýři Českolipska
Tato základní organizace se již po šesté zapojuje do zimního sčítaní  netopýrů. Kromě běžné kontroly uklízeli zimoviště V Novém Boru, kde  kromě netopýrů brložil také bezdomovec. Toto zimoviště, pokud se zde musí pravidelně odklízet odpad a netopýři jsou rušeni a intoxikováni pálením plastů, je zjevně ohroženo. Bylo by vhodné uvažovat o jeho  zabezpečení před vstupem nežádoucích osob. Doporučuji proto tomu věnovat pozornost, prostředky lze získat  jinak na MŽP z fondu  pro zabezpečovaní opuštěných důlních děl a také  z OPŽP.

 

02100208, ČSOP při SHKO JH – Výzkum hlubinných zimovišť netopýrů Sudet a prezentace výsledků

Projekt se zabývá kontrolami těžko dostupných zimovišť. V rámci Sudet provádí výzkum netopýrů několik českých, polských a německých skupin. Lokality které jsou krasovými propastmi a nebo hlubokými šachtami se chiropterologové nezabývají. Toto je dáno jejich náročnou dostupností, kde výzkumník musí být dostatečně fyzicky zdatný. Takovýchto lidí je v řadách chiropterologů poměrně málo a tak při výzkumu těchto lokalit vypomáhají místní speleologové a i tak je toto nutno řešit na bázi mezinárodní spolupráce. Na území ČR je to důl Mauritius na Hřebečné v Krušných horách, dále v Polsku v Kaczawskich gorách na Gore Połom propast Szczelina Wojcieszowska a důl Lujsa. Projekt probíhal v letošním roce v Polském Wojcieszowě na lokalitě Szczelina Wojcieszowska (kvadrát 5061). Celkem bylo zastiženo 224 netopýrů 5 druhů . Byly sečteni i netopýři v  propasti Aven a propasti Imeninova i ve všech větších  jeskyní v oblasti. Byla také navštívena šachta Luisa, kde byli v několika kilometrech rozrážek zjištěni pouze tři jedinci  druhu Myotis daubentonii. Dále důl Mauritius (kvadrát 5643). Bylo zde zastiženo 180 netopýrů 6 druhů.


02100308, ČSOP při SHKO JH – Celostátní koordinace Evropské noci pro netopýry

Cílem projektu bylo zajistit celostátní koordinaci ENN. Ta se koná v rámci ČR na více než 24 místech. Pro všechny pořadatele koordinátor  zajistil jednotný formát plakátu vyrobený a dodaný Eurobatem. K tomuto byly k dispozici pamětní vstupenky pro návštěvníky, všechny tyto materiály dostaly pořadatelé zdarma. V letošním roce tato akce proběhla na 27 místech a celkem se jí zúčastnilo více jak 2.500 návštěvníků, z čehož bylo asi 35% dětí. Pro zajištění pořadatelských služeb na všech těchto akcích  bylo zapotřebí více jak 100 pořadatelů. Ve srovnáním s rokem předchozím, míst ubylo, ale zato je o 20 % vyšší návštěvnost, což je pozitivní. Nevděčnou práci koordinátora je třeba vysoce ocenit!   

 

02100408, ČSOP Silvatica – Zimní sčítání netopýrů na Rakovnicku

Cílem projektu bylo mapování zimovišť a sledování netopýrů na Rakovnicku. V průběhu mapování bylo monitorováno 12 objektů. Některá zimoviště jsou monitorována pravidelně již mnoho sezón. Cíle projektu byly naplněny. Z hlediska formálního (rozsáhlá ZZ, fotodokumentace) patří tento projekt k těm lepším v rámci programu  13. Sledování a ochrana netopýrů.

 

02100608, ČSOP Nyctalus – Evropská netopýří noc na Chlumu 2008, 4. ročník

V sobotu 30. srpna 2008 od 10 do 22 hodin pořádala ZO ČSOP 11/30 Nyctalus  spolu s
ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha  a Správou CHKO Český kras ENN. Počet účastníků dosáhl  207 osob, dětí cca 40%. Je třeba vyzdvihnout pozitivní ohlasy v médiích (např. Český rozhlas Region, Středočeský kraj, 29.8.2008, MF DNES, 29.8.2008, strana 3, Seznamte se s netopýry) a také spolupráci s dalšími organizacemi (ČSS, CHKO).

 

02100708, ČSOP Nyctalus – Zprovoznění webových stránek www.nyctalus.cz

Webové stránky o netopýrech www.nyctalus.cz jsou určeny pro širokou veřejnost. V letošním roce byly rozšířeny o anglický text. Webové stránky www.nyctalus.cz jsou pozitivně přijímány lidmi z celé ČR a často pomáhají řešit záchranu nalezených netopýrů  i mimo území Prahy radou a odkazem na příslušnou záchranou stanici nebo na konkrétního odborníka z ČESONu.

 

52105107 – 76/09 ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Péče o netopýry v okolí Radhoště

Cílem projektu bylo zhotovení a instalování nejméně 20 ks budek pro netopýry a instalace či oprava mříží na pseudokrasových prostorách v prostoru Radhoště a Pusteven. Po dohodě byla instalována masivní mříž na jinou jeskyni.

 

52100208 - SmRS ČSOP Valašské Meziříčí - Zvyšování počtu letních hnízdišť pro netopýry v okolí skal Pulčín – Hradisko
Pro instalaci  budek byl vybrán delší úsek 2,5 km za skalami mimo NPR Hradisko. Výška instalace 3–5 m na stromy podél lesních cest. Jednalo se hlavně o velké budky. Instalace budek se alespoň kratší čas zúčastnil i revírník lesů ČR, s. p.,  Reportáž ČT byla odvysílána v rámci krajských zpravodajství – tzv. Večerníků v 18 hod.

 

52100108 - SmRS ČSOP Valašské Meziříčí - Vyvěšování budek pro netopýry kolem říčky Videčko

Cílem projektu bylo zhotovení a instalování nejméně 20 ks budek pro netopýry Po dohodě se správcem toku – správou toků LČR, s. p., Vsetín, byl vybrán pro instalaci netopýřích budek tok potoka Videčka, který je Lesy ČR spravován. V daném případě šlo o podporu netopýrů, u nichž lze předpokládat, že by se zde v umělých dutinách mohli zdržovat. Správce toku vybral přímo úsek – jednalo se o cca 1 km proti proudu od soutoku Videčky s Marelkou. Budky byly instalovány po obou březích a otočeny nejrůznějšími směry. Úsek je zakreslen do mapy.

 

52100308 - SmRS ČSOP Valašské Meziříčí - Zvyšování počtu letních hnízdišť pro netopýry v okolí Čertových a Lačnovských skal

Cílem projektu bylo zhotovení a instalování nejméně 30 ks budek pro netopýry Prostor mezi Čertovými a Lačnovskými skalami i s jejich okolím je tvořen spoustou rozptýlených skalních útvarů s velkým množstvím drobných pseudokrasových útvarů sloužících jako zimní úkryty netopýrů.

 

52105108 - ZO ČSOP při SCHKO JH - Vydání propagačních materiálu pro potřeby Evropské noci pro netopýry

Cílem projektu bylo zajistit celostátní koordinaci ENN. Ta se koná v rámci ČR na více než 24 místech. Pro všechny pořadatele koordinátor  zajistil jednotný formát plakátu vyrobený a dodaný Eurobatem. K tomuto byly k dispozici pamětní vstupenky pro návštěvníky, všechny tyto materiály dostaly pořadatelé zdarma. V letošním roce tato akce proběhla na 27 místech a celkem se jí zúčastnilo více jak 2.500 návštěvníků, z čehož bylo asi 35% dětí. Pro zajištění pořadatelských služeb na všech těchto akcích  bylo zapotřebí více jak 100 pořadatelů. Ve srovnáním s rokem předchozím, míst ubylo, ale zato je o 20% vyšší návštěvnost, což je pozitivní.

 

52105208 – ZO ČSOP Kladská - Monitoring zimovišť netopýrů v Karlovarském a Plzeňském kraji. Propagace (Evropská noc pro netopýry)

Cílem projektu bylo mapování zimovišť a sledování netopýrů v Karlovarském a Plzeňském kraji. V průběhu mapování bylo objeveno (pro mne až neuvěřitelné) množství nových zimovišť – 30. Některé zimoviště jsou monitorována pravidelně již mnoho let a některá jsou zabezpečena proti vniknutí nepovolaných osob. Kromě toho bylo cílem i propagace ochrany netopýrů prostřednictvím Evropské noci pro netopýry.

 


 

Projekty realizované v roce 2007

 

02100207, ZO ČSOP 11/30 Nyctalus – Zprovoznění webových stránek www.nyctalus.cz
Webové stránky o netopýrech www.nyctalus.cz jsou určeny pro širokou veřejnost. Do provozu byly uvedeny v souladu s harmonogramem. O stránky je zájem, za půl roku zodpověděli 13 mailových dotazů. Vybrané dotazy s obecnou platností se zveřejnují, u dotazů z mimopražských regionů - kontakt na konkrétního odborníka v daném regionu.
Závěrečná zpráva je úplná, obsahuje potřebnou dokumentaci.

 

02100307, ZO ČSOP 11/30 Nyctalus – Evropská netopýří noc na Chlumu 2007, 3. ročník
Projekt je dlouhodobý a jeho postupné naplňování realizuje základní smysl ČSOP tj. propagace ochrany ohrožených druhů fauny. Je třeba vyzdvihnout spolupráci s správou CHKO a Speleology a také masivní propagaci v mediích a na internetu.   
Závěrečná zpráva je úplná, obsahově dobře zpracovaná, obsahuje velké množství fotodokumentace. Navrženo hlavní řešitelce publikovat výsledky ve Veronice, Ekolistu či KND.

 

02100407, ZO ČSOP 11/30 Nyctalus – Tisk letáku „Netopýr v nouzi“
Plakát je plnobarevný oboustranně tištěný leták velikosti A4 složený na 1/3 na křídovém papíru 115g. Obsahem letáku jsou základní pokyny při nálezu netopýra doplněné autorskými fotografiemi členů ZO, kontakty na organizace, vybrané informace o netopýrech. Distribuován byl v rámci ČSOP, dále na úřady  městských částí Prahy, na veterinární zařízení v Praze. Distribuce  plakátu  podporuje propagaci ochrany ohrožených druhů fauny a zároveň propaguje ČSOP na veřejnosti.    
Závěrečná zpráva je úplná, obsahuje potřebnou dokumentaci.

 


02100507, 13/18 ZO ČSOP Silvatica – Zimní sčítání netopýrů na Rakovnicku
Bylo provedeno sčítání netopýrů ve 13 zimních úkrytech na 8 lokalitách zájmové oblasti. Sledované lokality zahrnovaly tři štoly v PP Valachov, štolu u Bránova, štoly u Modřejovic, chodby v hrázi a dvě štoly u přehradní nádrže Klíčava, sklepy hradu Krašov a hradu Krakovec, bývalé pivovarské sklepy v obci Krušovice a kanál pod železniční tratí v Krupé. Sčítání bylo provedeno v průběhu ledna 2007 prostřednictvím vizuálních kontrol jednotlivých úkrytů s minimálním rušením hibernujících zvířat. Sledování negativních či pozitivních faktorů, které by mohly ovlivňovat výskyt a kolísání početnosti netopýrů ne jednotlivých zimovištích bylo prováděno souběžně se sčítacími kontrolami, případně během dalších návštěv lokalit v průběhu roku.
Závěrečná zpráva je úplná, obsahuje potřebnou dokumentaci.

 

02100707, ZO ČSOP Kladská – Monitoring zimovišť netopýrů v Karlovarském kraji. Propagace (Netopýří noc)
Hlavní náplní projektu bylo mapování výskytu a sčítání netopýrů v zimních úkrytech na území kraje Karlovy Vary a v přilehlých oblastech a současné sledování případných negativních faktorů ovlivňujících výskyt a kolísání početnosti netopýrů na jednotlivých zimovištích. Bylo provedeno sčítání netopýrů ve 83 zimních úkrytech zájmové oblasti. Bylo nalezeno a zkontrolováno 20 nových zimovišť. Mimoto součástí projektu byla netopýří noc a sledování letní kolonie.
Závěrečná zpráva je úplná, v papírové i elektronické verzi na CD obsahově dobře zpracovaná. Navrženo zpracovateli publikovat výsledky ve Veronice nebo odborném tisku.

 

52100107 - 11. Evropská noc pro netopýry v Panonském lomu, 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH
Akce proběhla v  Panském lomu a to 31.8.2007,  byl zde infostánek a prezentační stánek na ukázky výzkumu chiropterofauny. Účast asi 170 lidí, z toho asi 55 autobusem z Jablonce. Nepřízeň počasí donutila ukončit akci o hodinu dříve. Akce naplňuje jeden z hlavních cílů programu a to je propagace ochrany netopýrů.


52100207 - Kolik netopýrů zimuje v Hanychovské jeskyni, 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH
Jedná se  o pokračování projektu na výzkum a ochranu netopýrů. Pokud se tento pilotní projekt osvědčí i v dalších letech, mohlo by toto sledování netopýrů být velmi dobrým neinvazivním způsobem monitoringu netopýrů.
Získaná data z infrazavory jsou hodnotná a významná pro správné zhodnocení významu lokality a jsou dobrým podkladem pro její další ochranu. Někteří netopýři však zřejmě dokáží proletět  infrazavorou aniž by je zaznamenala. Nicméně získaná data umožňují vyhodnotit  letovou aktivitu v oblasti vletu do Hanychovské jeskyně. V rámci tohoto projektu byla řešena i údržba vstupních vrat, ochranný nátěr druhé vrstvy vrat speciální barvou do extremně vlhkých podmínek, zejména z vnější strany.

 

 

 

 

Projekty realizované v roce 2006

 

2100106, ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské Hory - Celostátní koordinace Evropské netopýří noci pro netopýry
Projekt je dlouhodobý a spočívá v celkem nevděčné, ale důležité činnosti koordinační. Netopýří noci se konají na základě iniciativy EUROBATS v mnoha evropských zemích. U nás v roce 2004 pořádalo 13 pořadatelů tuto akci celkem na 19 místech ČR. Každým rokem však přibývá míst i osob pořádajících tuto akci. V letošním roce se akce konala na nejméně 20 místech, podklady však koordinátor získal jen z 18 z nich. Celkem se ENN zúčastnilo 1 742 návštěvníku (s ENN nedodaných hlášení jistě účast přesáhla 2 000 osob), z toho asi 40% dětí do 15 let.


2100206, ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské Hory - Netopýři Liberecka 2006

Projekt je dlouhodobý a jeho postupné naplňování realizuje základní smysl ČSOP: dlouhodobá péče o ochranu biologické rozmanitosti. K zásadním změnám při řešení projektu nedošlo, pouze řešitel bojoval z finanční nouzí na průzkum a monitoring. Bohužel bez řádného průzkumu a inventarizace nelze provést kvalitní ochranářská opatření – v tom dávám řešiteli za pravdu. Dalším problémem je vandalizmus, a tak řešitel zdokonaloval ochranářská zařízení tak, aby odolávala většímu náporu.


2100306, ZO ČSOP VERONICA - Kontrola zimovišť netopýrů a údržba zabezpečení vchodů do zimovišť netopýrů a jejich zimní monitoring
Kontrola a zabezpečení obou zimovišť dlouhodobě přináší měřitelné výsledky v podobě zvyšujícího se počtu zimujících jedinců netopýrů a vrápenců. U lokality Stříbrnice, kde se nepodařilo udržet lokalitu více let nedotčenou, tento trend není zřejmý. U lokality Valerie je počet vrápenců, tedy druhu zvlášť citlivého na vyrušování, velmi povzbudivý a svědčí o správnosti zabezpečení štoly. Podařilo se zvýšit počet zimujících jedinců z 19 na 32 ex.


2100406, ZO ČSOP - ARON - Netopýři Českolipska

Projekt je dlouhodobý a jeho postupné naplňování realizuje základní smysl ČSOP: dlouhodobá péče o ochranu biologické rozmanitosti. ZO ČSOP – ARON se čtvrtým rokem zapojil do programu -Sledování a ochrana netopýrů- pozorováním a hlavně čistěním zimovišť netopýrů. Součástí bylo uklízení dvou zimovišť a to: nezamřížované zimoviště v pískovcovém lomu v Novém Boru a zamřížované zimoviště ve Skalickém vrchu v obci Skalice u České Lípy. Ve Skalici byly porušené mříže, podle místních obyvatel zde mládež slavila Silvestr. Byla pořízena fotodokumentace, která bude použita při výuce dětí a mládeže. Projekt byl prezentován v tisku a na výstavách : -30 dní pro neziskový sektor-, -Den země- a -Světový den zvířat-.


2100506, JARO Jaroměř - Informační panely k zimovištím netopýrů Velkého Jaroměřska

Na třech významných východočeských zimovištích, pevnosti Josefov, údolní nádrži Les Království u Bílé Třemešné a hospitalu Kuks byly nainstalovány informační panely. Obsah byl vytištěn na plastové desky formátu A1, které jsou překryty plexisklem a připevněny k dřevěnému rámu. Ochranu před vertikálními srážkami zajišťuje dřevěná stříška. Informace o problematice ochrany netopýrů se staly i součástí přednáškového bloku, se kterým (za pomoci fotografií a prezentací z dataprojektoru) řešitelé vystupovali na některých školách na Velkém Jaroměřsku ( např. SOŠ Stěženy, ZŠ Karlova Nový Bydžov, DDM Vocelova Hradec Králové, Gymnázium Dvůr Králov) i u příležitosti některých akcí pro širokou veřejnost (Otvírání Zemské brány v Orlických horách, celostátní setkání s mezinárodní účastí Křesťané v ochraně přírody Pardubice, doprovodný program Ptačího festivalu Česká Skalice,…).


2100606, JARO Jaroměř - Sčítání netopýrů na zimovištích Velkého Jaroměřska

V rámci monitoringu zimujících netopýrů na Velkém Jaroměřsku bylo navštíveno 17 potenciálních zimovišť. Z nich bylo 9 obsazeno. Nejvýznamnější lokalitou jsou Skrýše u Bílé Třemešné (Skrýše I), kde nalézá úkryt vhodný k zimování prosperující a relativně velká populace kriticky ohroženého druhu vrápence malého. Dosud nepublikované výsledky z desetiletého sledování této lokality budou vydány v odborném periodiku. Nejvyšší druhovou diverzitu mají podzemní prostory hospitalu v Kuksu, kde zimuje druhů Zoogeograficky je hodnotný nález netopýra severního na lokalitě Skrýše II. Řešitelská organizace na základě zimních prohlídek a monitoringu plánuje na nezajištěné zimoviště Dolní Mlýn instalovat ochrannou mříž, která zajistí nerušenou hibernaci netopýrů a zvýší možnost nárůstu jejich počtu. Stejný záměr mají i s dalšími nalezenými nezabezpečenými zimovišti. Pokud se jim podaří záměry realizovat, je to chvályhodná a typická ukázka toho, jak sledování netopýrů může vést ke snahám o jejich ochranu a na druhé straně to ukazuje, že bez důkladného sledování ( a monitoringu) není možné vlastně vůbec smysluplnou ochranu zabezpečit.


2100706, 13/18 ZO ČSOP SILVATICA - Zimní sčítaní netopýrů na Rakovnicku

Hlavní náplní projektu bylo mapování výskytu a sčítání netopýrů v zimních úkrytech na území okresu Rakovník a v přilehlých oblastech a současné sledování případných negativních faktorů ovlivňujících výskyt a kolísání početnosti netopýrů na jednotlivých zimovištích. Bylo provedeno sčítání netopýrů ve 13 zimních úkrytech na 8 lokalitách zájmové oblasti. Sledované lokality zahrnovaly tři štoly v PP Valachov, štolu u Bránova, chodby v hrázi a dvě štoly u přehradní nádrže Klíčava, sklepy hradu Krašov a hradu Krakovec, štolu u Podkrašovského mlýna, bývalé pivovarské sklepy v obci Krušovice a kanál pod železniční tratí v Krupé. Sčítání bylo provedeno prostřednictvím vizuálních kontrol jednotlivých úkrytů s minimálním rušením hibernujících zvířat. Sledování negativních či pozitivních faktorů, které by mohly ovlivňovat výskyt a kolísání početnosti netopýrů na jednotlivých zimovištích bylo prováděno souběžně se sčítacími kontrolami.


2105106, 11/30 ZO ČSOP Nyctalus - Evropská netopýří noc na Chlumu 2006, 2. ročník

Projekt je dlouhodobý a jeho postupné naplňování realizuje základní smysl ČSOP tj. propagace ochrany ohrožených druhů fauny. Je třeba vyzdvihnout spolupráci se správou CHKO a Speleology a také masivní propagaci na internetu.


2105206, 23/08 ZO ČSOP Kladská - Mapování zimovišť a sledování netopýrů Karlovarského kraje

Na území Karlovarského kraje a CHKO Slavkovský les bylo navštíveno celkem 94 lokalit zimovišť, což je o 20 více než v roce 2005. Determinace druhů byla prováděna bez rušení zimujících netopýrů, s výjimkou několika případů ( rozlišení druhů Myotis brandti a Myotis mystacinus). V letošním roce byly poprvé sčítány perspektivní lokality a štoly v okolí obce Potůčky a Prameny, další mikrolokality byly navštíveny v rámci průzkumu v prosinci 2005. Řešitelská organizace také pořádala popularizační akci v rámci Evropské netopýří noci spojenou s ukázkami odchytu, kroužkováním a zjišťováním biometrických údajů netopýrů.


52100106, 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH - Oprava, údržba a zabezpečení zimovišť netopýrů na LS Ještěd

Podle dosavadních výzkumů provedených na Hanychovské jeskyni se jedná o značně významné sociální místo pro netopýry, je významným zimovištěm. Podle nejvyšších počtů nalezených zimujících netopýrů ke konci zimy je patrné, že jeskyně má ještě značně rozsáhle nepřístupné části. Navíc je v jeskyni spousta štěrbinových úkrytu, značně hlubokých a bez možnosti při zimním sčítání je řádně prohlédnout. Možnost sledovat počet zimujících jedinců dává instalace tzv. infrazávory. Řešitel závoru jako prototyp sestavil. Tato závora bude nainstalována do 10.11.2006 na Hanychovskou jeskyni a bude zahájen testovací provoz. Zhruba do konce ledna by mělo dojít k odladění zjištěných problémů a závad. Od ledna do 10. března proběhne zkušení provoz. Poté by měla závora již být uvedena to řádného provozu. Jde o závoru české konstrukce a rozumné ceny. Obdobný přístroj vyráběný německou firmou Chiropterotechnic stojí v rádu tisíců euro. Stanovené cíle projektu pro rok 2006 byly splněny.


52100206, 18/08 ZO ČSOP Písek II - Podpora netopýrů v lesích severně od obce Cížová

V dané lokalitě LČR spravuje cca 1900 ha lesní půdy, jsou zde zachované bučiny a doubravy. V minulých letech zde došlo k větším polomům s následnou těžbou. Při asanaci porostů bylo odstraněno i větší množství doupných stromů.V tomto lesním komplexu používá ZO od roku 2001 myslivnu jako základnu pro svou činnost. Na budově a v okolí bylo umístěno 10 netopýřích budek, aby byl nahrazen úbytek přirozených dutin.


52105106, 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH - Kolik netopýrů zimuje v Hanychovské jeskyni

Cílem projektu bylo provést údržbu zabezpečení na třech lokalitách, dále vybudovat, nebo zvýšit opěrné zítky na dvou lokalitách a vyměnit zrezlé zámky za nerezové. Všech cílů bylo dosaženo tak jak byly původně naplánované. ( vyzdění opěrného věnce kolem Cechovní štoly II , navýšení opěrné zídky u Cechovní štoly I., odstranění sedimentů z mříží, ochranný nátěr mříže a kovových konstrukcí na Hanychovské jeskyni. Dále bylo vysázeno 40 ks břečťanů kolem vstupu do Cechovní štoly, očištění mříží na Cechovní štole II a u Podešťové štoly). Všech cílu projektu bylo dosaženo a v některých případech byli provedeny i úpravy mírně nad rámec původního záměru.


Projekty realizované v roce 2005

 

230105, ZO ČSOP - Budky pro netopýry v Zašové
Projekt byl řešen v oblastí ryze praktické. Byl realizován nový typ budky, který se realizátorům velmi osvědčil. Závěrečná zpráva je dobře zpracována její součástí je i mapka rozmístěných budek

230205, ZO ČSOP ARON - Netopýři Českolipska
Projekt byl řešen v oblasti výzkumné i ryze praktické. V první šlo chiropterologický faunistický výzkum, v druhé rovině jsou na základě výsledku předešlého výzkumu řešena ochranářská opatření. ZO ČSOP Aron má pod dohledem 10 zimovišť netopýrů, která pravidelně kontroluje a stará se o ně.

230405, ZO ČSOP při SCHKO JIZERSKÉ HORY - Netopýři Liberecka 2005
Projekt byl řešen v oblastí výzkumné, propagační a také ryze praktické. První chiropterologický výzkum, v druhé je to propagace významu netopýrů v přírodě a důvodu jejich ochrany a ve třetí rovině jsou na základě výsledku předešlého výzkumu řešeny ochranářská opatření. Výzkum probíhal ve třech liniích. Z nich první a nejdéle využívaná je vizuální sčítání na zimních (prováděno od roku 1989) a letních koloniích (prováděno od roku 1996). Druhou úrovní je odchyt před vchody do jeskyní a štol (využívané od roku 1995) a třetí velmi významnou linií je detektorování, které bylo pro svůj charakter práce neovlivňující netopýry preferováno.

230505, ZO ČSOP při SCHKO JIZERSKÉ HORY - Celostátní koordinace Evropské noci pro netopýry
Zpočátku byla tato koordinace zajišťovaná AOPK ČR, pak koordinátorem podprogramu a po té přešla na pana Dana Horáčka. V roce 2004 pořádalo 13 pořadatelů tuto akci celkem na 19 místech ČR, v roce 2005 už to bylo 20 míst. Každým rokem však přibývá míst i osob pořádajících tuto akci. Jedná se o jednu z neúspěšnějších akcí propagujících ochranu přírody v rámci Evropy. V ČR se každoročně zúčastni zhruba do 2.000 osob z řad laické veřejnosti. Koordinátor pro pořadatele zajistil plakáty, které tiskne a dodává Eurobats. Komunikace s většinou pořadatelů probíhala přes Internet prostřednictvím e-mailů, ale s některými byl nutný telefonický kontakt.

230605, ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Ochrana netopýrů na Valašsku
Projekt se zabýval sledováním výskytu netopýrů v regionu Valašska, skládal se ze dvou hlavních částí – sčítání netopýrů na tradičních zimovištích na Vsetínsku (dlouholetý monitoring) a průzkum druhového spektra volně poletujících netopýrů na různých místech sledované oblasti. Cílem bylo zjištění druhového spektra netopýrů na vybraných zimovištích v souvislosti s jejich dlouhodobým monitoringem

230705, ZO ČSOP VERONICA - IX. Evropská noc pro netopýry
Již poosmé ZO ČSOP Veronica uspořádala Evropskou noc pro netopýry, která se uskuteční ve spolupráci se Správou CHKO Moravský kras. Díky dobré propagaci v médiích a atraktivnosti lokality se loni zúčastnilo netopýří noci asi 320 lidí. V rámci akce byl účastníkům umožněn zdarma vstup do Slupsko šošůvské soustavy jeskyní, měli možnost zhlédnou multimediální prezentaci a z blízka vidět živé netopýry. Akce byla popularizována v médiích MF Dnes, Rovnosti a v Českém rozhlase Brno.

230805, ZO ČSOP Kladská - Mapování zimovišť a sledování netopýrů Karlovarského kraje
Po zkušenostech z let 2002 až 2004 byl projekt byl rozdělen na 3 části, které probíhaly v různých obdobích roku 2005: sčítání netopýrů na zimovištích (leden - únor 2005) vlastního průzkumu potenciálních zimovišť pro sčítání v roce 2005 (průběžně v roce 2005), popularizační akce v rámci Evropské netopýří noci. Sčítání proběhlo ve dnech 31.1. – 5.2.2005 Bylo navštíveno celkem 75 lokalit zimovišť. Determinace druhů byla prováděna bez rušení zimujících netopýrů, s výjimkou několika případů. Při sčítání bylo v roce 2005 zjištěno 11 druhů netopýrů v celkovém počtu 485 ks O zimním sčítání netopýrů stručně informovaly i sdělovací prostředky (Chebský deník, Mladá fronta Dnes).

230905, 13/18 ZO ČSOP SILVATICA - Zimní sčítání netopýrů na Rakovnicku
Náplní projektu bylo mapování výskytu a sčítání netopýrů v zimních úkrytech na území okresu Rakovník a v přilehlých oblastech a současné sledování případných negativních faktorů ovlivňujících výskyt a kolísání početnosti netopýrů na jednotlivých zimovištích. Bylo provedeno sčítání netopýrů v zimních úkrytech na 10 lokalitách zájmové oblasti. Sčítání bylo provedeno na začátku února 2005 (v termínech 5.2., 6.2. a 8.2.) prostřednictvím vizuálních kontrol jednotlivých úkrytů s minimálním rušením hibernujících zvířat. Jedna kontrola ve štolách u Modřejovic byla provedena rovněž 20.12.2005. Sledování negativních či pozitivních faktorů, které by mohly ovlivňovat výskyt a kolísání početnosti netopýrů na jednotlivých zimovištích bylo prováděno souběžně se sčítacími kontrolami, případně během dalších návštěv lokalit v průběhu roku.

231005, ČSOP - Severomoravské RS - Zimní sčítání netopýrů v deseti štolách na Vítkovsku
V průběhu měsíců ledna až března realizátoři společně s dlouholetým spolupracovníkem Josefem Wagnerem, předsedou ČSS ZO Orcus, prováděli sčítání netopýrů v deseti vytipovaných štolách - starých břidlicových lomech na Vítkovsku. Zjištěné stavy netopýrů jsou uvedeny v tabulce která je přílohou závěrečné zprávy. Projekt byl realizován v plném rozsahu. O jeho průběhu přinesly reportáže TV Nova i Česká televize.

231105, ČSOP - Severomoravské RS - Zajištění pseudokrasových prostor a instalace budek pro netopýry
Realizátoři zhotovili budky pro netopýry dle projektu. Byly připraveny v několika velikostech de metodiky. Všechny budky byly označeny malým nápisem „Budka pro netopýry“ a telefonním číslem na ČSOP ve Val. Meziříčí. Budky byly instalovány hned zjara kolem Kněhynské propasti a jeskyně Cyrilka. Česká televize o této činnosti vysílala reportáž.

231205, ZO ČSOP KUNČICE pod ONDŘEJNÍKEM - Útočiště Na pasekách
Projekt byl řešen v oblasti ryze praktické. Byl realizován nový typ budky pro netopýry, který se realizátorům osvědčil.

560105, 36/02 ZO ČSOP při SCHKO JH - Oprava, údržba a zabezpečení zimovišť netopýrů na LS Ještěd
Projekt byl ryze praktickým opatřením pro zabezpečení zimovišť netopýrů. Realizátor dále sledoval koordinaci ochranářské a výzkumné činnosti v regionu.


Projekty realizované v roce 2004

 

230104, ZO ČSOP 36/02 - Dotisk pexesa
Cílem projektu byl dotisk úspěšného pexesa s fotografiemi netopýrů, jehož první vydání bylo během jediného roku rozebráno. Projekt počítal i s náklady na dopravu pexes na UVR do Prahy .

230304, ZO ČSOP 44/16 - Evropská netopýří noc v Chrudimi
V tomto případe se jednalo o již tradiční akci pro laickou veřejnost s velmi kladnými ohlasy u veřejnosti. Této osvětové akce se zde zúčastnilo 31 lidí a byly zjištěny tři druhy netopýrů.

230404, ZO ČSOP 60/13 - Bydlení netopýrům
Cílem projektu byla výroba a vyvěšování netopýřích budek. Celkem bylo instalováno 20 ks.

230504, ZO ČSOP 13/18 - Zimní sčítání netopýrů na Rakovnicku
Výsledky získané během sčítání přispěly k lepšímu poznání dynamiky početnosti a celkového rozšíření populací jednotlivých druhů netopýrů v zájmové oblasti. Na většině sledovaných lokalitách zjištěny žádné známky rušení zimujících netopýrů lidmi. Rušivá činnost však byla zaznamenána ve sklepě hradu Krašov. Byly zjištěny známky rozdělávání ohně v době přítomnosti zimujících netopýrů a nalezen uhynulý netopýr černý. Mezi dvěmi kontrolami také došlo k výraznému poklesu početnosti zimujících netopýrů.

230604, ZO ČSOP 32/06 - Netopýři Českolipska
V tomto projektu byl prováděn monitoring, úklid zimovišť a sčítání netopýrů na zimovištích. V rámci projektu byla pořízena fotodokumentace.

230704, ZO ČSOP 54/44 - VIII. Evropská noc pro netopýry
Cílem bylo uspořádání VIII. evropské noci pro netopýry za účelem popularizace celé skupiny Letounů u široké veřejnosti, dále přiblížit veřejnosti metody výzkumu a umožnit poslech orientačních hlasů pomocí bat-detektorů.

230804, ČESON - Monitorování netopýřích populací v zimním a letním období
Cilem tohoto projektu bylo zajistit pokračování a rozšíření monitorovacího programu netopýrů.

230904, ZO ČSOP 58/06 - Mapování letních kolonií netopýrů na Hodonísku
Zpracovatelé v rámci projektu během 3 týdnů zkontrolovali 78 půd, z toho 60 kostelů na většině území Hodonínska. V 31( z toho 29 kostelů) objektech zaznamenali netopýry sedmi druhů. Další pobytové znaky, a to především trus zaznamenali v 63 objektech, což je téměř 80 % ze všech kontrolovaných lokalit

231004, ZO ČSOP 76/06 - Ochrana netopýrů na Valašsku
Projekt se zabýval sledováním výskytu netopýrů v regionu Valašska, skládá se ze dvou hlavních částí – sčítání netopýrů na tradičních zimovištích na Vsetínsku (dlouholetý monitoring) a průzkum druhového spektra volně poletujících netopýrů na různých místech sledované oblasti. Cílem projektu bylo zjištění druhového spektra zimujících netopýrů na vybraných zimovištích (včetně kvantifikace) a poletujících netopýrů na vybraných lokalitách sledované oblasti. Celkový zjištěný počet vrápence malého tedy ve sledované oblasti mírně vzrostl a má neustále rostoucí trend. Početní stavy netopýra velkého oproti minulým letům poměrně výrazně poklesly.

231104, ZO ČSOP 23/08 - Mapování zimovišť a sledování netopýrů Karlovarského kraje
V rámci projektu proběhlo sčítání netopýrů na zimovištích (únor 2004), průzkum potenciálních zimovišť pro sčítání v roce 2005 (průběžně v roce 2004) a popularizační akce Evropská netopýří noc spojená s ukázkami detekce, odchytu, kroužkování a zjišťování biometrických údajů netopýrů (srpen 2004).

235104 ZO ČSOP 36/02 - 8. Evropská noc pro netopýry v Liberci a Lužických horách
Jedná se již o tradiční akci pro laickou veřejnost s velmi kladnými ohlasy a následným propagačním dopadem v místním tisku, v celostátním, regionálním a místním televizním vysíláním a na vlnách ČR.

1-230204, ZO ČSOP 54/44 - Publikace Ochrana netopýrů
V rámci projektu byla vydána barevná osvětová publikace o netopýrech a jejich ochraně v rozsahu 80 stran.

560104, ZO ČSOP 36/02 - Druhá polsko-česko-německá konference "Netopýři Sudet"
Konference proběhla 17. a 18.9.2004 ve Vlastivědném museu v České Lípě Celkový počet účastníků byl 16. Celkem proběhlo 10 přednášek, zabývajících se nejen problematikou netopýrů na zimovištích, ale také přeletovou aktivitou u podzemních úkrytů. Bylo dohodnuto pokračování projektu identifikace Myotis mystacinus/brandtii v dalším roce a také na nových lokalitách. V sobotu dopoledne proběhl také blok, kde zástupci jednotlivých států přednesli příspěvky k problematice Natura 2000 a netopýři.

560204, ZO ČSOP 36/02 - Oprava a údržba zabezpečení zimovišť netopýrů na LS Ještěd
V dubnu až říjnu 2004 byla provedena oprava a natření poškozeného zabezpečení Loupežnické jeskyně a její zahuštění výpletu pro ztížení jejího překonání. Na lokalitách v Kryštofově údolí byla použita barva značky protektor, vyvinutá vojenskými techniky vojsk USA.


Projekty realizované v roce 2003

 

ZO ČSOP Nový Knín - Vybudování dvou tůní miskového profilu pro potřeby chráněných obojživelníků
V rámci realizace projektu byly vybudovány dvě tůňky pro potřeby chráněných obojživelníků. Velikost tůňěk a výška vodního sloupce (0,3 – 1,2m) jsou vyhovující pro rozmnožování většiny druhů obojživelníků žijících na území ČR.

ZO ČSOP Jihlava - Mapování obojživelníků v SV části okresu Jihlava
Projekt byl zrealizován dle původního záměru a jeho provedením byla získána řada dat o výskytu obojživelníků v dané oblasti.

ZO ČSOP Jeseník n/Odrou - Tůň pro obojživelníky ve staré pískovně
Projekt předpokládal vyčištění a úpravu lokalit tak, aby mohla sloužit k rozmnožování obojživelníků. Jak vyplývá ze závěrečné zprávy do projektu se zapojila i širší veřejnost včetně dětí a projekt byl realizopván tak, jak bylo uvedeno v návrhu.

ZO ČSOP Aron - Sledování a ochrana obojživelníků na Českolipsku
Projekt se zabývá zejména mapováním výskytu a záchrannými transfery ve sledované oblasti. Během transferu bylo přeneseno cca 7000 ks žab.
Sdružení Lacerta - Jesenické lomy 2003
V rámci projektu byla vytvořena řada dokumentačních materiálů a zajímavých informací z dané oblasti.

ZO ČSOP Javorníček - Obnova tůně pro rozmnožování obojživelníků a mapování jejich výskytu v okrese Vsetín
V rámci projektu bylo provedeno mapování na 9 lokalitách v okrese Vsetín a CHKO Beskydy. Až na jedinou výjimku se jedná o lokality, na kterých se výzkum soustavně provádí již několik let a je součástí dlouhodobého managementu území.

ZO ČSOP Brněnsko - Obojživelníci v Krumlovském lese
Mapování výskytu obojživelníků bylo provedeno na ploše 3000 ha a byl rovněž evidován celkový stav zkoumaných lokalit. Během průzkumu bylo evidováno 18 funkčních rozmnožovacích lokalit a více než 20 lokalit vhodných k vytvoření nových rozmnožovacích lokalit.

ZO ČSOP Brněnsko - Ochrana obojživelníků na okrese Brno
Byla provedena inventarizace 32 lokalit na kterých byla v předešlých letech provedena revitalizační opatření. Během letošního mapování výskytu bylo zjištěno rozmnožování 13 druhů obojživelníků a na všech lokalitách bylo zjištěno rozmnožování alespoň jednoho druhu obojživelníka.

KODAS - Děti Země - Proč se žáby stěhují?
Byl proveden záchranný transfer cca 1400 kusů ropuch obecných. V rámci projektu proběhla také putovní výstava.

ZO ČSOP Orchidea Valašsko - Mapování obojživelníků v oblasti Beskyd
Bylo sledována cca 200 lokalit. Na 125 byl výskyt obojživelníků prokázán.

ZO ČSOP Břeclav - Obojživelníci Bořího lesa
Během mapování byl zjištěn výskyt 8 druhů obojživelníků a zpráva obsahuje řadu cenných dat.

ZO ČSOP Olza - Mapování výskytu obojživelníků na toku řeky Olše a v bezprostředním okolí
V rámci projektu byl ve sledované oblasti zjištěn výskyt 11 druhů žab a 4 druhů ocasatých obojživelníků.

ZO ČSOP Rožnov pod Radhoštěm - Ochrana obojživelníků v Rožnově pod Radhoštěm a blízkém okolí
V rámci mapování byly zjištěny 4 druhy ocasatých obojživelníků a 6 druhů žab.

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. - Ochrana obojživelníků v mokřadech u Moravského Písku za účasti dětí a mládeže
V roce 2003 bylo při mapování zjištěno 7 druhů žab a 1 druh čolka. V posledních 2 letech byl zaznamenán značný úbytek migrujících obojživelníků, který je zřejmě způsoben úbytkem vodních ploch v rákosinách.

ZO ČSOP 1.Opava - Sledování a ochrana obojživelníků
Byly provedeny transfery ropuchy obecné v rámci jarního tahu.

ZO ČSOP Ekochov - Záchrana populace ropuchy Bufo calamita na Pardubicku
Projekt zahrnoval umělý odchov a vypuštění obojživelníků do uměle vytvořených jezírek.

ZO ČSOP Silvatica - Obojživelníci na Křivoklátsku a Rakovnick
Byl proveden záchranný transfer a mapování výskytu na Křivoklátsku a Rakovnicku. Byl zjištěn výskyt 3 druhů ocasatých obojživelníků a 10 druhů žab.

ZO ČSOP Křižánky - Ochrana ropuchy obecné v době tahu
Cílem projektu byly záchranné transfery, keteré probíhaly na 5 lokalitách. Drtivá většina se týkala ropuchy obecné.

ZO ČSOP Salamandr - Ochrana obojživelníků při jarním tahu v oblasti severního Valašska
Byly provedeny záchranné transfery na 8 vytipovaných úsecích a zároveň proveden průzkum cca 250 km komunikací a na dvou lokalitách navržena opatření k zamezení úhynu obojživelníků.

ZO ČSOP Libosváry - Kuňka Anička 2003
Cílem bylo mapování obojživelníků v okrese Domažlice. Jedná se o poměrně málo prokoumanou oblast a proto jakákoliv data získaná z těchto lokalit jsou velmi cenná.

ZO ČSOP Makov - Obojživelníci západní části Písecka
Mapováním bylo zjištěno 4 druhů ocasatých obojživelníků a 9 druhů žab.

ZO ČSOP Písek II. - Sledování obojživelníků severně od Písku
Byl sledován výskyt obojživelníků v širším okolí upravené vodní nadrže. V rámci mapování byl zjištěn výskyt a rozmnožování 6 druhů žab a 3 druhů čolků.

ZO ČSOP Armillaria - Mapování a monitoring výskytu obojživelníků a jejich biotopů v oblasti Lužických hor
Celkově byl mapováním zjištěn výskyt 9 druhů obojživelníků.

ZO ČSOP Armillaria - Záchrana ropuch obecných (Bufo bufo) z komunikací při jarních tazích na Liberecku
Byly provedeny záchranné transfery ropuch obecných a skokanů hnědých. Transfery byly provedeny na 3 lokalitách.

ZO ČSOP Vlašim - Ochrana obojživelníků při tahových cestách přes komunikace
V rámci projektu byly provedeny záchranné transfery navazující na obdobnou činnost v minulých letech.

ZO ČSOP Ropáci Jaroměř - Zajištění rizikových úseků silnic pro obojživelníky v době tahu
V rámci projektu byly instalovány plastikové zábranya byly provedeny záchranné transfery obojživelníků v době tahu. Během transferů bylo přeneseno 6263 obojživelníků a plazů.

ZO ČSOP Ropáci Jaroměř - Mapování a ochrana obojživelníků Velkého Jaroměřska
Činnost v rámci projektu navazovala na činnost z minulých let, kdy probíhalo mapování obojživelníků ve sledované oblasti. Realizátoři při nich získali velké množství dat.

ZO ČSOP Sluníčko - Obojživelníci na Rožďalovicku
Projekt navazuje na činnost z minulých let a v rámci jeho realizace byl proveden monitoring početnosti populací obojživelníků v dané lokalitě.

ZO ČSOP Sluníčko - Obnova tůněk na pozemku p.č. 452/1 v k.ú. Hasina
V rámci realizace projektu proběhla obnova tůněk ve zmíněné lokalitě, čímž se významně zlepšily podmínky pro rozmnožování obojživelníků.


aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print