vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Ochrana vodních a mokřadních ekosystémů v lesích

Přehled realizovaných projektů

 

Projekty realizované v roce 2008

 

51070108 – ZO ČSOP Berkut – Bečovský potok – 1. etapa
Na vybraném území byly odborně  prozkoumány vybrané úseky toku a byla provedena také některá nápravná opatření (propojení, odstranění nežádoucí vegetace atd.).

 

51070208 - SmRS ČSOP Valašské Meziříčí - Hydrobiologický průzkum šesti toků
Po dohodě se správcem toků LČR, s. p., byly vybrány k posouzení dva úseky potoka Loučka a čtyři jeho přítoky. Výsledky průzkumů jsou kvalitní, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Vybrané toky byly hodnoceny se záměrem na event. budoucí vysazení raků říčních na této lokalitě. Podrobně byla studována čistota protékající vody, úkryty pro raky a potravní základna.

 

51070408 - 76/01 ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Posouzení kvality toků – potoky Z Háje a Od Dvora
Sledován byl potok Od Dvora, po dohodě se správcem toků LS Vsetín byl potok Z Háje nahrazen potokem Úlehla. Výsledky průzkumů jsou kvalitní, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Sledovaný vybraný tok byl hodnocen se záměrem na event. budoucí vysazení raků říčních na této lokalitě. Podrobně byla studována čistota protékající vody, úkryty pro raky a potravní základna.

 

51070508 - 76/01 ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Průzkum potoků Horecko a Kozara
V rámci projektu byly podrobně prozkoumány potoky Horecko a Kozara na Valašskomeziříčsku. Výsledky průzkumů jsou kvalitní, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Sledovaný vybraný tok byl hodnocen se záměrem na event. budoucí vysazení raků říčních na této lokalitě. Podrobně byla studována čistota protékající vody, úkryty pro raky a potravní základna.51070608 - SmRS ČSOP Valašské Meziříčí - Obnova tůní pro rozmnožování obojživelníků – LS Rožnov p. Radhoštěm

Na lokalitě „Pod Vlčím“ u Zašové bylo provedeno vyhloubení tří různých tůní. Projekt se podařilo realizovat tak, že všechny tři tůně budou plnit dobře své biologické a ekologické funkce. Práce na projektu jsou vhodným naplněním ochranářských iniciativ v prostředí mokřadní lokality.

 

51070708 - ZO ČSOP Armillaria - Mapování živočišných druhů vázaných na malé vodní toky na SV svazích Ještědského hřebene – 1. část
Na vybraném rozsáhlém území byly sledovány podrobně lokality na malých tocích (celkem 8 toků). Vysoce odborně byly prozkoumány vybrané úseky toků především z pohledu botanického a hydrobiologického. Výsledky průzkumů jsou kvalitní, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. 

 

51075207 - ZO ČSOP Salamandr - Obojživelníci v Moravskoslezských Beskydech
Celý projekt se zabývá sestavením a vydáním informačního materiálu o obojživelnících. Takovou brožurku se podařilo realizovat a vytisknout ve velmi dobré kvalitě. Přináší jednak základní informace o obojživelnících regionu, ale také celou řadu jiných informací.

 

51075307 - ZO ČSOP Salamandr - Mapování mokřadů na jižních svazích Veřovických vrchů
Na vybraném území byla podrobně prozkoumána velká řada lokalit ve jmenovaných vrších se speciálním zaměřením na různé typy mokřadů. Výsledky průzkumů jsou rozsáhlé, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Sledovány byly vybrané lokality se záměrem zjištění event. výskytu cennějších zástupců rostlin a živočichů. Zjišťovány byly i další parametry vodního prostředí.

 

51075407 - ZO ČSOP Onyx - Mapování nivních mokřadů v Chrbovském a Bochořském lese
Na vybraném území bylo podrobně prozkoumáno 5 mokřadních lokalit se speciálním zaměřením na výskyt drobných korýšů a obojživelníků. Výsledky průzkumů jsou rozsáhlé, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody.  Sledovány byly vybrané lokality se záměrem zjištění výskytu jmenovaných živočichů a jiných parametrů vodního prostředí.

 

51075507 - 76/01 ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Čtvrté, rozšířené vydání publikace o nejvýznamnější vodní lokalitě na území Lesů ČR, s. p. – Hranické propasti
V rámci projektu byla vydána publikace Hranická propast v nákladu 1 000 ks (formát A5, 64 stran, barevný tisk, laminovaný přebal), která seznamuje veřejnost s nejhlubší středoevropskou propastí (nachází se na území Lesní správy Frenštát pod Radhoštěm).
Publikace má dobrou grafickou úroveň, takže bude sloužit jako kvalitní a atraktivní propagační materiál všech zúčastněných subjektů. Navíc obsahuje unikátní fotografie z ponorů do „mokré“ části propasti a z dutin v masivu nad propastí, které jsou pro běžného člověka nepřístupné. 
Celkově však lze hodnotit vydaný propagační matriál jako velmi zdařilý počin, který rozhodně splní svůj účel.

 

51075707 - 1. ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Obnova významné herpetologické lokality Mořské oko
Jezírko „Mořské oko“ na Pustevnách bylo v silně zanedbaném stavu a neplnilo svoje poslání. Byla zde ručně provedena taková opatření, aby došlo k prohloubení jezírka. Všechny provedené práce, které se podařilo realizovat tak, že jezírko bude plnit své biologické a ekologické funkce. Práce také vedly k postavení nového a vhodného zábradlí kolem jezírka.

 

51075807 - SmRS ČSOP Valašské Meziříčí - Zajištění přívodu vody do jezírka v Pozděchově – dokončení projektu
Bylo dokončeno prohloubení jezírka a zásadním způsobem byl proveden přívod vody z potoka do jmenovaného jezírka. Výsledkem je kvalitní zabezpečení vodou cenné lokality. Jedná se tedy o vhodný a praktický způsob ochrany přírody.

 

51070707 - ZO ČSOP Armillaria - Lesní a mokřadní lokality Lučního a Mlýnského potoka
Na vybraném území byly sledovány podrobně zajímavé lokality mokřadního charakteru. Vysoce odborně byly prozkoumány vybrané úseky toků Lučního a Mlýnského potoka Veseckého údolí. Výsledky průzkumů jsou kvalitní, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody.  Studovány byly především vybrané lokality (5 lokalit) z pohledu entomologie a botaniky. Jednalo se o opakovaný monitoring lokalit po 10 letech.

 


 

Projekty realizované v roce 2007

 

51070107  -  Mapování Valčického potoka u obce Studnice, 66/10 Žďársko
Průběh realizace projektu odpovídá plánovaným cílům projektu. Na celém území toku (od pramenu až po zaústění do nádrže Hamry) bylo podrobně prozkoumáno větší množství různých lokalit v blízkém okolí toku. Výsledky průzkumů jsou mimořádně kvalitní, velmi cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Studovány byly vybrané lokality také se záměrem návrhu managementu lokality.

51070207  - Hydrobiologické inventarizační posouzení potoka Krkavec u Teplic nad Bečvou, OV ČSOP Vsetín
Průběh realizace projektu odpovídá plánovaným cílům projektu. Výsledky průzkumů jsou kvalitní, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Sledovaný vybraný tok byl hodnocen se záměrem na event. budoucí vysazení raků říčních v této lokalitě. Podrobně byla studována čistota protékající vody, úkryty pro raky a potravní základna.

51070307  - Hydrobiologické inventarizační posouzení potoka Videčka v Beskydech, SmRS ČSOP Valašské Meziříčí
Průběh realizace projektu odpovídá plánovaným cílům projektu. Výsledky průzkumů jsou kvalitní, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Sledovaný vybraný tok byl hodnocen se záměrem na event. budoucí vysazení raků říčních v této lokalitě. Podrobně byla studována čistota protékající vody, úkryty pro raky a potravní základna.

51070407  - Hydrobiologické inventarizační posouzení dvou toků v Beskydech (Kobylská a Bařina), 76/01 ZO ČSOP Valašské Meziříčí
Průběh realizace projektu odpovídá plánovaným cílům projektu. Na vybraném území byly podrobně prozkoumány dva vybrané toky Beskyd. Výsledky průzkumů jsou kvalitní, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Sledovány byly dva vybrané toky se záměrem na event. budoucí vysazení raků na vhodných lokalitách. Podrobně byla studována čistota protékající vody na lokalitách, úkryty pro raky a potravní základna.

51070507  - Obnova přírodního jezírka Trubiska, 76/01 ZO ČSOP Valašské Meziříčí
Průběh realizace projektu odpovídá plánovaným cílům projektu. Jezírko Trubiska bylo v silně zanedbaném stavu a neplnilo svoje poslání. Byla zde provedena opatření, aby se na lokalitu dostal bagr a mohly být provedeny základní práce, které se podařilo realizovat tak, že jezírko bude plnit své biologické a ekologické funkce. Práce však musí být dokončeny v příštím roce.

51070707 - Lesní a mokřadní lokality Lučního a Mlýnského potoka,  36/08 ZO ČSOP Armilaria
Letošní realizace projektu odpovídá plánovaným cílům projektu. Na vybraném území byly sledovány podrobně zajímavé lokality mokřadního charakteru. Vysoce odborně byly prozkoumány vybrané úseky toků Lučního a Mlýnského potoka Veseckého údolí. Výsledky průzkumů jsou kvalitní, cenné a využitelné v různých oblastech praktické ochrany přírody. Studovány byly především vybrané lokality z pohledu entomologie a botaniky.
 


 

Projekty realizované v roce 2006

 

51070106, 74/03 ZO ČSOP Lipník n. Bečvou - ST 951 Hradečný potok
Byl proveden vhodnou formou celkový průzkum Hradečného potoka. Byly získány zajímavé informace o kvalitním toku, které jsou využitelné v různých oblastech ochrany přírody.

51070206, 18/01 ZO ČSOP Decapoda - Biologický průzkum lesního rybníčku- U dvou dubů- a jeho přítoků se zvláštním zaměřením na výskyt raka říčního (Astacus astacus L.)

Průzkum toku a lokality rybníka za účelem pozorování výskytu raků na sledovaném území. Projekt je proveden odborně velmi kvalitně a je na vysoké úrovni i po jiných stránkách. Patří mezi nejlépe realizované projekty vůbec.

51070306, 76/09 ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Terénní průzkumy dvou potoků Provazný a Pulčinský
Byl proveden terénní průzkum dvou potoků v Beskydech – Provazný a Pulčínský. Proběhlo celkové pozorování toku za spolupráce členů ZO. Hodnocena byla také vhodnost pro vysazení raků. Potřebný a dobře odvedený projekt.

51070406, 76/01 ZO ČSOP - Terénní průzkumy potoků Hovízký a Olšovec
Byl proveden komplexní terénní průzkum potoka Hovízský a Olšovec v  Beskydech. Proběhlo celkové pozorování toku za spolupráce členů ZO. Hodnocena byla čistota protékající vody, srovnání více profilů a vhodnost pro vysazení raků.

51070706, 66/10 ZO ČSOP Žďársko - Mapování bezejmeného toku v ř.km 158,6, 4-15-01-005 u obce křižánky v CHKO Źdárské vrchy

Terénní průzkumy byly zaměřené na bezejmenný potok přítok Svratky. Proběhlo celkové pozorování a zmapování toku. Pozorována byla charakteristika toku a kvalita protékající vody ve vztahu k problematice ochrany přírody.


 

Projekty realizované v roce 2005

 

540105, 18/01 ZO ČSOP Decapoda - Hydrobiologický průzkum toku č. 1-08-03-042 s ohledem na obnovu retenční nádrže Hájky a možnou reintrodukci raka říčního
Průzkum toku a lokality za účelem vybudování retenční nádrže má za cíl především reintrodukci raků na sledované území. Celý proces je v projektu prováděn odborně na úrovni a patří mezi nejlépe realizované projekty vůbec.

540205, 76/09 ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Terénní průzkumy dvou potoků

Byl proveden terénní průzkum dvou toku v Beskydech. Proběhlo celkové pozorování toku za spolupráce členů ZO. Hodnocena bylo vhodnost pro vysazení raků.

540305, SmRS ČSOP - Terénní průzkum potoka Zhrádek
Byl proveden komplexní terénní průzkum potoka Zhrádek v Beskydech. Proběhlo celkové pozorování toku za spolupráce členů ZO. Hodnocena byla čistota protékající vody, srovnání více profilů a vhodnost pro vysazení raků.

540405, SmRS ČSOP - Terénní průzkum potoka Videčka
Terénní průzkumy byly zaměřené na potok zvaný Videčka. Proběhlo celkové pozorování a zmapování toku. Pozorována byla charakteristika toku, kvalita protékající vody ve vztahu a vhodnosti pro vysazení raků.

540505, 32/04 ZO ČSOP Gáia - Lesní mokřady v Severních Čechách. Mapování ekologicky cenných biotopů a na ně vázaných zvláště chráněných druhů živočichů.
Projekt se zabýval problematikou lesních mokřadů v severních Čechách. Vyhledával a mapoval cenné biotopy, prováděl inventarizaci a studoval druhové složení obojživelníků.

540605, 32/04 ZO ČSOP Gáia - Ploštěnka horská, Crenobia alpina, v pramenech a potocích Lužických hor.
Monitoring biotopů, zjišťování výskytu ploštěnek jako indikátoru kvality vodního prostředí.
Projekt může zabezpečit udržení vzácných zástupců ploštěnek na sledovaných tocích rozsáhlého území. Také přináší velmi důležitý a základní průzkum vodního systému v dané oblasti. Většina zachycených druhů patří k živočichům čistých povrchových vod. Takové typy vod na celém území ČR jsou stále vzácnější a jejich ochrana je velmi důležitá a aktuální. Jedná se o přínosný projekt.

540705, 09/07 ZO ČSOP Polabí - Mapování mokřadů a malých vodních toků na Rožďalovicku
Projekt mapoval různé vodní lokality na Rožďalovicku. Celkem bylo podchyceno a zkoumáno 13 vodních lokalit s velmi dobrými výsledky.

 


 

Projekty realizované v roce 2004

 

 540104, ZO ČSOP Decapoda Protivín - Hydrobiologický průzkum toku Strouha s ohledem na vybudování rybníka "Pod Homolkami" a možnou reintrodukci raka říčního
Průzkum toku „Strouha“ a lokality pro vybudování rybníka má za cíl především návrat raků na vybrané a sledované území. Celý proces je v projektu prováděn odborně a na úrovni.

540304, ZO ČSOP Gáia - Prameniště a potoky Lužických hor. Monitoring biotopů, zjišťování výskytu ploštěnek, zvl. druhu Crenobia alpina, jako indikátoru kvality vodního prostředí

Projekt může zabezpečit udržení vzácných zástupců ploštěněk na sledovaných tocích rozsáhlého území. Projekt přináší důležitý a základní průzkum vodního systému v dané oblasti. Většina zachycených druhů patří k živočichům čistých povrchových vod.

540504, ZO ČSOP JARO Jaroměř - Vyhloubení tůně pro obojživelníky
Projekt zabezpečuje vytvoření nové lokality pro rozmnožování a úkryt obojživelníků. Vytvořená tůň byla zbudována ručně a pro obojživelníky bude z největší pravděpodobností představovat vhodnou součást biotopu.

540704, ZO ČSOP Křižánky - Želejov - obnova lesního rašeliniště
Projekt zabezpečuje obnovu lesního rašeliniště pro rozšíření rosnatky okrouhlolisté. Také přináší základní průzkum v dané oblasti. V rámci projektu byly vybudovány tři laguny.aktualizace 21.7.2009 | nahoru | tisk print