vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Výroční shromáždění pozemkových spolků

Výroční shromáždění pozemkových spolků je setkáním zájemců o pozemkospolkovou problematiku, které se koná vždy jednou v roce, většinou na přelomu března a dubna či v první polovině dubna. Výroční shromáždění je oficiálním fórem akreditovaných pozemkových spolků, je však otevřeno všem zájemcům bez ohledu na to, zda v nějakém pozemkovém spolku pracují, o založení pozemkového spolku uvažují a nebo je tyto otázky "pouze" zajímají.

Výroční shromáždění pozemkových spolků se koná každý rok na jiném místě, hostitelem je vždy některý z akreditovaných pozemkových spolků. Program Výročního shromáždění bývá dvoudenní (respektive jedenapůldenní), kdy v pátek odpoledne se vždy uskuteční několik seminářů a besed na aktuální témata (legislativní novinky, získávání finančních prostředků, management a monitoring lokalit…), páteční večer je prostorem pro prezentaci jednotlivých pozemkových spolků, jejich úspěchů i problémů a především pro kuloárové výměny zkušeností (jinak řečeno "pokecání s přáteli" či navazování nových kontaktů) a konzultace s přítomnými experty, v sobotu dopoledne probíhá oficiální část programu (zpráva o činnosti Rady Národního pozemkového spolku za uplynulé období, plán činnosti na další rok, řešení aktuálních otázek hnutí pozemkových spolků, volba členů Rady) a sobotní odpoledne je vyhrazeno exkursi po zajímavých lokalitách v péči hostitelského pozemkového spolku, spojené většinou s diskusí o praktických problémech péče o lokality a možnostech jejich řešení.

Výroční shromáždění je jedinečnou příležitostí ke vzájemnému setkávání, výměně zkušeností a načerpání nových inspirací. Aktuální informace o připravovaném Výročním shromáždění s programem a přihláškou najdete vždy začátkem roku v Aktualitách.

aktualizace 26.8.2010 | nahoru | tisk print