vytištěno ze stránek www.csop.cz | kontakt: ÚVR ČSOP, Michelská 5, 140 00 Praha 4 | tel.: 222 516 115, 222 511 496, email: info@csop.cz

Pro akreditované pozemkové spolky

Pozemková evidence

Pozemková evidence pozemkových spolků je vedena v on-line databázi na adrese http://csop.nap.cz/Prihlaseni.aspx.  V případě problémů s přihlášením kontaktujte koordinátor programu v kanceláři ÚVR ČSOP. 

Zpráva o činnosti pozemkového spolku v uplynulém roce

Zpráva o činnosti za uplynulý rok se podává prostřednictvím interaktivního formuláře na http://csop.nap.cz/Prihlaseni.aspx. V případě problémů s přihlášením kontaktujte koordinátora programu v kanceláři ÚVR ČSOP. Zpráva by měla být podána do konce dubna (pokud pozemkový spolek podává rozvojový projekt, pak před podáním tohoto projektu).

Akreditační poplatek

Akreditační poplatek byl i pro rok 2020 stanoven ve výši 1000,- Kč. Akreditační poplatek by měl být uhrazen do konce dubna (pokud pozemkový spolek podává rozvojový projekt, pak před podáním tohoto projektu).

Výzva na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků

V rámci výzvy je možná například podpora rozvoje pozemkového spolku na nové pozemky či lokality, ověření nových metod spolupráce s vlastníky, pilotní zpracování ochranářských plánů na lokality v péči pozemkového spolku, funraisingové aktivity pozemkového spolku, náklady související s managementem lokalit (materiální dovybavení, organizační zajištění - nikoli náklady na vlastní management). V rámci projektů není možná hradit výkupy, nájem za pozemky, management pozemků a aktivity týkající se kulturního dědictví. Maximální podpora pro akreditované pozemkové spolky je 50.000 Kč.

Výkupy pozemků v rámci kampaně Místo pro přírodu

Péče o pozemky

Uzavírání smluv s vlastníky a další právní problematika

Pojištění pozemkových spolků

  • akreditované pozemkové spolky mají hromadně uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu. Bližší informace v případě potřeby sdělí Kancelář ÚVR ČSOP.
  • akreditované pozemkové spolky mají možnost pojistit si majetek v rámci hromadné pojistné smlouvy uzavřené mezi ČSOP a pojišťovnou Generali. Toto pojištění přináší výhody plynoucí z větší smlouvy: možnost pojistit i běžně nepojistitelné věci (např. venkovní mobiliář, tabule naučných stezek, porosty) a určité finanční výhody. Pojistné si v rámci tohoto pojištění hradí samy pojištěné organizace. Podrobnější informace a postup pro zájemce o pojištění zde. Všeobecné pojistné podmínky k tomuto pojištění zde.

aktualizace 27.2.2022 | nahoru | tisk print